Spaţiul fiscal disponibil al României este redus

Politica fiscală expansionistă a redus spaţiul fiscal disponibil, aşa că deficitul fiscal urmează să se extindă în următorii doi ani.

Share

Florin Budescu 0 comentarii

Actualizat: 09.12.2019 - 16:46

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică atrage atenţia Guvernului, în analiza privind perspectiva economică pe luna noiembrie, privind România, că politica fiscală prociclică a fostului guvern a dăunat echilibrului bugetar.

„Deficitul fiscal urmează să se extindă și mai mult în următorii doi ani, punând datoria publică pe o traiectorie ascendentă rapidă”, arată OCDE.

Organizaţia subliniază că „o reformă recentă a pensiilor va crește cheltuielile publice cu peste 2% din PIB, până în anul 2021” şi că „poziția fiscală va fi în mare măsură neutră în anul 2020 și puternic expansivă în anul 2021”.

„Deficitul fiscal urmează să se extindă și mai mult în următorii doi ani, punând datoria publică pe o traiectorie ascendentă rapidă.” OCDE

Deteriorarea soldului bugetar creează unele riscuri, prin exercitarea unei presiuni suplimentare asupra deficitului de cont curent, cu o posibilă pierdere de încredere a investitorilor străini, în caz de șoc macroeconomic negativ.

Astfel, susţine OCDE, „tampoanele fiscale trebuie reconstruite, pentru a rezolva aceste riscuri și pentru a păstra sustenabilitatea finanțelor publice”.

 

De undeva trebuie tăiat

Pentru a reduce deficitul fiscal, spune organismul, „Guvernul ar trebui să reconsidere sfera de aplicare și / sau calendarul reformei de pensii”.

În caz contrar, efortul de consolidare poate să se bazeze pe reducerile de cheltuieli în domeniile prioritare, inclusiv Educație, Sănătate și Infrastructură.

Ar putea fi luată în considerare „creșterea impozitelor cel mai puțin distorsionate de creștere, cum ar fi impozitele de Mediu și Proprietatea”.

Totuşi, condițiile de finanțare vor rămâne favorabile, deoarece „se prevede că politica monetară va rămâne acomodabilă, în ciuda inflației, care depășește ținta de 2,5% (+/- 1%), în acest an”. Se estimează că ratele dobânzilor vor rămâne neschimbate, deoarece se presupune că presiunile inflaționiste vor scădea lent și vor reveni la ce a prefigurat BNR, pentru anul viitor.

Pe de altă parte, piața muncii va rămâne restrânsă, deoarece forța de muncă va continua să scadă, din cauza îmbătrânirii și a emigrării românilor spre Occident.

Comentarii