Senatul a respins reorganizarea ANAF pe judeţe

Proiectul de lege care prevedea reorganizarea activităţii ANAF, prin care se va proceda la desfiinţarea celor opt direcţii judeţene ale instituţiei şi înfiinţarea direcţiilor finanţelor publice judeţene, a fost respins de Senat.

Share

Florin Budescu 0 comentarii

19.09.2019 - 18:40

Proiectul de lege pentru reorganizarea ANAF pe judeţe a fost declarat neconstituţional de  Curtea Constituţională  pe motiv că a fost adoptat de Parlament fără a lua în considerare existenţa fondurilor necesare acestei reorganizări.

Iniţial, Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost adoptat de către Parlament cu 168 voturi „pentru”, 101 „împotrivă” şi 3 abţineri.

„În subordinea Agenţiei se înfiinţează direcţiile finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiile reşedinţă de judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, instituţii publice cu personalitate juridică.

Cele opt direcţii generale regionale ale finanţelor publice se desfiinţează şi devin prin divizare direcţii ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti”, prevedea proiectul de lege.

„Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea şi reorganizarea ANAF în sensul revenirii la modul de organizare a administraţiilor financiare la nivel judeţean, mai aproape de contribuabili, în vederea îmbunătăţirii atât a ratei de colectare, cât şi a relaţiei cu plătitorii de taxe şi impozite”, conform expunerii de motive a iniţiatorilor

Potrivit proiectului de act normativ, Direcţia Generală a Vămilor va prelua atribuţiile structurilor vamale din cadrul ANAF.

„Art. III. –(1) Se înfiinţează Direcţia Generală a Vămilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, care se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Direcţia Generală a Vămilor se înfiinţează prin preluarea atribuţiilor, a activităţii, a posturilor şi a personalului următoarelor structuri vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor subordonate: Direcţia generală a vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

(3) Organizarea, modul de funcţionare, numărul de posturi al Direcţiei Generale a Vămilor, 9Nr. crt.Text SenatText propus de comisie(autorul amendamentului)Motivarea amendamentelor propuseprecum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta lege se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Preluarea personalului în noua structură organizatorică a Direcţiei generale a vămilorşi încadrarea acestuia în funcţiile publice generale şi specifice stabilite ca funcţii de stat, se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare în limita numărului maxim de posturi aprobat.

(5) Modalitatea de încadrare a personalului prevăzut la alin. (4) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

(6) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuţia bugetară şi orice alte bunuri aferente structurilor vamale prevăzute la alin.(2) se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Direcţia Generală a Vămilor de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, în termen de 60 de zile de laintrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la alin.(3).

(7) Procedurile şi activităţile aflate în derulare la nivelul structurilor vamale prevăzute la alin. (2) vor fi continuate de Direcţia Generală a Vămilor, prin preluarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, actele îndeplinite anterior rămânând valabile”, potrivit amendamentului, citat de Mediafax.

Citește totul despre:

#senat #anaf #reorganizari

Comentarii