Foto Arhiva

Regimul impozitelor pe venit şi CAS, schimbare radicală

Persoanele fizice cu venituri din activităţi independente, investiţii şi alte surse, care estimează pentru anul în curs un venit net anual cumulat sub plafonul a 12 salarii lunare minime brute pe ţară, nu au obligaţia să achite contribuţii la sistemul de sănătate.

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 12.03.2018 - 11:52

Persoanele pot opta să devină asiguraţi prin depunerea declaraţiei unice la ANAF, ca şi persoanele care nu realizează venituri, achitând o cotă de 10% din cuantumul a şase salarii minime brute, dacă depun declaraţia până la 15 iulie anul acesta, potrivit unui proiect de OUG elaborat de Ministerul Finanţelor.

Pentru persoanele cu venituri sub plafonul minim, care respectă termenul de depunere a declaraţiei (15 iulie în 2018 şi 15 martie de anul viitor), suma de plată pentru acest an în contul CASS ar fi de 1.140 de lei, calculată ca 10% din şase salarii minime brute pe ţară (11.400 lei).

În cazul în care aceste persoane depăşesc termenul legal de depunere a declaraţiei unice, pot deveni asiguraţi prin achitarea cotei CASS, de 10%, aplicată la o bază de calcul echivalentă cu plafonul venitului minim pe ţară. Astfel, pentru acest an ar plăti 2.280 de lei.

Persoanele fizice care nu realizează venituri vor plăti CASS la o bază de calcul egală cu şase salarii minime brute pe ţară, indiferent de data depunerii declaraţiei unice, pentru o perioadă de asigurare de 12 luni.

Plăţile privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate se pot efectua oricând în cursul anului fiscal, până la termenul de scadenţă, respectiv 31 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reţine la sursă, în cazul estimării unor venituri pentru anul curent peste plafonul minim de 22.800 lei de la un singur plătitor, acesta din urmă are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună declaraţia 112.

Determinarea contribuţiei se efectuează prin aplicarea cotei de 10% la plafonului minim în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia.

Dacă nivelul venitului estimat pentru fiecare sursă de venit se situează sub plafonul minim, mecanismul reţinerii la sursă nu se aplică, întrucât contribuabilul nu este obligat să cotizeze la sistemul de pensii.

În cazul în care o persoană realizează venituri cumulate din aceste categorii depăşind plafonul minim, va depune declaraţia unică şi va achita CASS.

Cei care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse îşi vor calcula singuri contribuţia la sănătate, cum este cazul unor categorii de venituri pentru asigurările sociale, prin depunerea declaraţiei unice.

Astfel, angajaţii Fiscului vor avea mai puţin de lucru, întrucât se elimină emiterea deciziei de impunere. Finanţele vor mai puţină birocraţie şi eficientizarea sistemului fiscal, prin reunirea a şapte declaraţii într-una singură.

Dacă persoanele fizice estimează că vor realizat un venit anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veniturilor din arendă, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse), din una sau mai multe surse, cel puţin egal cu plafonul minim, acestea vor plăti CASS la nivelul plafonului respectiv. În acest an, suma se ridică la 2.280 de lei.

De asemenea, vor depune declaraţia unică toţi cei care încep să desfăşoare activitate sau să realizeze venituri în cursul anului fiscal şi estimează că vor obţine un venit net anual peste plafonul minim, cumulat din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal. Depunerea declaraţiei se va face în maxim 30 de zile de la începerea activităţii sau a obţinerii de venituri.

În schimb, dacă persoanele fizice cu venituri din activităţile menţionate îşi suspendă sau încetează activitatea în cursul anului fiscal, vor depune la Fisc declaraţia unică, în termen de 30 de zile de la încetare/suspendare, pentru a opri obligaţiile de plată la sistemul de sănătate pentru anul curent.

Pentru contribuabilii care au estimat un venit anual cumulat, din una sau mai multe surse, peste plafonul minim, însă în final au realizat venituri sub acest nivel, vor plăti cota CASS aplicată la o bază de calcul de şase salarii minime pe ţară.

În situaţia contrară, cu nivel estimat sub plafon, dar venituri peste acesta, persoana fizică va datora CASS la nivelul a 12 salarii minime pe ţară. Termenul de plată a contribuţiei este 15 martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.

Comentarii