Ratele la credite vor putea fi amânate acum mai lesne

Ministerul Finanţelor Publice simplifică procedura care trebuie urmată pentru amânarea ratelor de plătit, de către persoanele juridice şi fizice.

Share

Florin Budescu 0 comentarii

Actualizat: 06.04.2020 - 14:36

Persoanele fizice au nevoie de o declaraţie pe proprie răspundere că le-au fost afectate veniturile, faţă de situaţia anterioară celei de urgenţă. La credite ipotecare, modificarea clauzelor contractuale se face fără acte adiţionale.

Guvernul a aprobat normele de aplicare a prevederilor OUG 37/2020, ce stabilesc condiţiile în care creditorii aprobă solicitările, perioada de amânare şi cea de prelungire a creditelor amânate, iar la ipotecare eşalonarea şi garantarea dobânzilor.

La creditele ipotecare, perioada suspendării la plată e de una - nouă luni, până pe 31 decembrie, când este şi scadenţa ultimei rate amânate. Creditorul aprobă solicitarea debitorului.

Acesta declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii şi/sau ale familiei, direct sau indirect, faţă de nivelul anterior declarării stării de urgenţă.

Câteva cauze ce vor fi luate în calcul (băncile nu trebuie să se limiteze la ele): intrarea debitorului/membrilor familiei în şomaj tehnic; concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia; reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia; plasarea debitorului în carantină instituţionalizată sau în izolare la domiciliu; îmbolnăvirea cu Covid-19.

Decizia de aprobare a amânării ratelor se comunică debitorului prin scrisoare sau prin poşta electronică, dar poate fi comunicată şi telefonic, cu înregistrarea convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea debitorului.

 

Dobânda se capitalizează

Poate beneficia de facilitate debitorul ce transmite solicitarea creditorului cel mai târziu în 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor OUG 37/2020.

Cu excepţia creditelor ipotecare, dobânda datorată de debitori, pentru perioada de suspendare, se capitalizează la soldul creditului existent la finalul perioadei de suspendare.

Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat până la noua maturitate a creditelor sau până la maturitatea iniţială, la restructurarea creditelor, din luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata până la noua maturitate a creditelor, ori până la maturitatea iniţială, în cazul restructurării creditelor.

Comentarii