11.6 C
București
joi, 23 septembrie 2021

Ministerul Agriculturii finanţează abatoare de capacitate mică la munte

”Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă lansarea, în data de 13 iulie 2020, a sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Măsurii 4 – Investiţii în active fizice – Sub-măsura 4.2 – ‘Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole – componenta investiţii în abatoare de capacitate mică în zona montană’, cu o alocare de totală de 12.930.334 euro”, a anunţat ministerul.

Scopul submăsurii 4.2 vizează înfiinţarea unităţilor de sacrificare în zona montană şi a componentelor de procesare şi comercializare în contextul lanţului integrat, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse şi procese, aplicarea măsurilor de protecţie a mediului inclusiv scăderea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, creşterea numărului locurilor de muncă.

Beneficiarii sunt întreprinderile definite conform legislaţiei naţionale în vigoare, cooperativele, precum şi grupurile de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative/societăţi cooperative şi de 40% pentru alte întreprinderi şi nu va depăşi 300.000 euro/proiect.

Detaliile cu privire la condiţiile de eligibilitate, tipul sprijinului şi principiile de selecţie se pot găsi în Ghidul Solicitantului publicat pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea investiţiilor Rurale (AFIR).

Ultima oră
Pe aceeași temă