Rectificare bugetară. Ministerul Finanţelor anunţă bani în plus pentru ministerele Muncii, Sănătăţii, Educaţiei, Justiţiei. Mai puțini bani pentru Mediu, Dezvoltare Regională, Cultură

Rectificarea bugetară, a doua din acest an, va fi una pozitivă şi s-a realizat cu încadrarea în deficitul de 2,96% din PIB, a anunţat Ministerul Finanţelor.

Share

Andrei Mărgăritescu 0 comentarii

Actualizat: 11.11.2017 - 10:40

Rectificarea bugetară, a doua din acest an, va fi una pozitivă şi s-a realizat cu încadrarea în deficitul de 2,96% din PIB, a anunţat Ministerul Finanţelor. Bani în plus vor fi alocaţi ministerelor Muncii, Afacerilor Interne, Transporturilor, Sănătăţii, Justiţiei şi Educaţiei, în timp ce fondurile vor scădea la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Culturii şi Ministerul Mediului.

Proiectul Ordonanţei de Urgenţă privind a doua rectificare bugetară pentru anul 2017 va fi pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de guvern.

Potrivit Ministerului Finanţelor, veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 280,2 milioane lei. Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 503,8 milioane lei. S-au asigurat fonduri suplimentare la bugetele locale (611,9 milioane lei), la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale:+630,9 milioane lei per sold. S-au asigurat suplimentar 537 milioane lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, alocaţiilor de stat pentru copii, a indemnizaţiilor pentru creşterea copilului şi a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizaţiilorşi 115,9 milioane lei pentru majorarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Ministerul Afacerilor Interne beneficiază de +363,5 milioane lei per sold. S-a asigurat suplimentar suma de 400 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat cuvenite cadrelor militare trecute în rezervă şi poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în anul 2017, precum şi pentru plata diferenţelor rezultate în urma recalculării drepturilor de pensii. 

La Ministerul Transporturilor (+293,9 milioane lei per sold), s-a asigurat suplimentar suma de 345,6 milioane lei pentru asigurarea cofinanţării naţionale şi a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020. S-a redus suma de 51,7 milioane lei aferentă economiilor înregistrate la unele naturi de cheltuieli.

La Ministerul Sănătăţii (+281,0 milioane lei per sold), s-a asigurat suplimentar suma de 287,2 milioane lei, în principal, pentru acţiunile şi programele de sănătate, pentru plata salariilor medicilor rezidenți, personalului medical din structurile de primiri urgenţe. 

Pentru Ministerul Justiţiei se asigură +232,1 milioane lei per sold și suplimentar suma de 240,2 milioane lei pentru achitarea tranşelor aferente anului 2017 pentru hotărârile judecătoreşti care au ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei. 

Ministerul Educaţiei Naţionale (+ 30,0 milioane lei per sold) asigură 50 milioane lei pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale pentru personalul din instituţiile de învăţământ universitar de stat. 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate beneficiază de + 269,7 milioane lei, pentru servicii medicale şi medicamente.

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat va avea +323 milioane lei pentru asigurarea necesarului pentru plata pensiilor de asigurări sociale.

Diminuări ale fondurilor au fost operate la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (-78,5 milioane lei), Ministerul Finanţelor Publice (-51,9 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice si Fondurilor Europene (-43,7 milioane lei per sold, dar s-a alocat suplimentar 71,5 milioane lei pentru PNDL), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (-27,8 milioane lei), Ministerul Mediului (-27,4 milioane lei), având în vedere, în principal, gradul de execuţie a cheltuielilor.

Citește totul despre:

Comentarii

loading...
Loading...
loading...