Facilităţile fiscale ar putea fi prelungite până la finalul lunii octombrie

Aplicarea unor măsuri precum cele referitoare la suspendarea executării silite sau neplata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru obligaţiile fiscale care au devenit scadente după 21 martie 2020 va fi prelungită cu patru luni, informează Agerpres.

Share

Florin Budescu 0 comentarii

16.06.2020 - 15:12

Data-limită este 25 octombrie 2020, potrivit unui proiect de ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor.

Alte măsuri care urmează să fie aplicate până la 25 octombrie sunt cele potrivit cărora nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare, reglementată de art. XII din OUG nr. 48/2020.

Rămân, de asemenea, în vigoare, reducerea semnificativă a perioadei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, suspendarea termenului de prescriere sau suspendarea condiţiilor de menţinerea eşalonărilor la plată.

Aceste măsuri fiscale, adoptate prin art. VII din OUG nr. 29/2020 şi prin art. XI şi XII din OUG nr. 48/2020 îşi încetau aplicabilitatea la data de 25 iunie 2020, conform OUG nr. 90/2020.

"În ceea ce priveşte prelungirea aplicării unor măsuri fiscale, subliniem că în contextul în care pandemia SARS-CoV-2 a generat dificultăţi de natură financiară pentru majoritatea întreprinderilor, confruntându-se în această perioadă cu o lipsă severă de lichiditate, acestea au devenit mai puţin solvabile. De altfel, reluarea activităţii de către mediul de afaceri presupune existenţa unor disponibilităţi băneşti. În condiţiile în care mediul economic se relansează etapizat, este necesar să fie menţinute lichidităţile financiare. În acest sens este important ca statul să nu le afecteze iremediabil activitatea prin demararea măsurilor de executare silită, pierderea înlesnirilor la plată acordate, considerarea obligaţiilor fiscale pe care aceştia le înregistrează ca fiind restante ori prin întârzierea la plată a sumelor pe care statul le datorează, respectiv TVA-ul solicitat la rambursare. Aceste măsuri sunt importante pentru contribuabili, fie că ne referim la persoane juridice sau fizice, fapt pentru care este necesar să se prelungească termenul de aplicare a măsurilor fiscale adoptate pe perioada stării de urgenţă. Acest lucru este valabil, fără a fi limitativ, pentru IMM-uri care reprezintă un sector semnificativ pentru economia naţională, ceea ce pe termen scurt şi mediu poate afecta grav situaţia financiară a multor întreprinderi viabile pe piaţă, precum şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung, periclitând menţinerea activităţii acestora", se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Comentarii