Electrica invita actionarii sa subscrie in oferta publica secundara

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 31.10.2019 - 11:58

Societatea Energetică Electrica S.A. informează investitorii şi piaţă de capital că Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat, prin Decizia nr. 1311 din data de 30 octombrie 2019, Prospectul simplificat privind emisiunea de până la 309.869 acțiuni noi sub formă de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, inclusiv acțiuni noi reprezentate sub formă de certificate globale de depozit (GDR, fiecare reprezentând 4 (patru) acțiuni noi), de către Electrica, cu o valoare nominală de 10 RON pe acțiune, pentru a permite exercitarea drepturilor de preferință în cadrul majorării capitalului social al Electrica.

Prețul de exercitare a drepturilor de preferință este de 10 RON per acțiune nouă, la nivelul valorii nominale a acţiunilor. Rata de subscriere este de 571,8182328661470 drepturi de preferință, iar perioada în care acţionarii Electrica la data de înregistrare (24 octombrie 2019) pot subscrie este 1 noiembrie 2019 – 3 decembrie 2019. Modalităţile de subscriere sunt detaliate în prospectul simplificat care, împreună cu celelalte documente relevante, este publicat pe website-ul Electrica (www.electrica.ro), în secţiunea Investitori.

Prospectul simplificat este, de asemenea, disponibil pe website-ul Bursei de Valori București la www.bvb.ro şi pe website-ul BRD - Groupe Société Générale S.A. la www.brd.ro.  

 

Electrica invites its shareholders to subscribe in the SPO

Societatea Energetică Electrica S.A. informs the investors and the capital market that the Financial Supervisory Authority approved, through the Decision no. 1311 of 30 October 2019, the Simplified Prospectus regarding the issue of up to 309,869 new shares in the form of ordinary, nominative and dematerialised shares, including the new shares to be represented by global depositary receipts (GDRs, each representing 4 (four) new shares), by Electrica, with a nominal value of RON 10 per share, in order to allow the exercise of preference rights under the share capital increase of Electrica.

The price for the exercise of the preference rights is RON 10 per new share, at the level of the shares’ nominal value. The subscription rate is 571.8182328661470 preference rigths and Electrica’s shareholders as at the registration date (24 October 2019) may subscribe between 1 November 2019 and 3 December 2019. The subscription methods are detailed in the simplified prospectus which, together with the other relevant documents, is published on Electrica’s website (www.electrica.ro), under Investors section. 

The Simplified Prospectus is also available on the website of the Bucharest Stock Exchange at www.bvb.ro and on the website of BRD - Groupe Société Générale S.A. at www.brd.ro.

Comentarii