37.7 C
București
miercuri, 17 iulie 2024
AcasăEconomieConsiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat forma revizuită a proiectului...

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat forma revizuită a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Inițiativa legislativă vizează îndeplinirea obligațiilor României ca stat membru de a transpune în cadrul legislației naționale actele normative emise la nivel european în domeniul emitenților și a unor obiective din Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023 – 2026.

Proiectul de lege aprobat de Consiliul ASF are în vedere, în principal:

  • Simplificarea procedurilor și reducerea perioadei de timp necesar pentru atragerea de capital

 Termenul de exercitare a dreptului de preferință. Se introduc prevederi potrivit cărora, prin derogare de la prevederile generale aplicabile în materie, în cazul majorărilor de capital social al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața de capital, termenul minim acordat pentru exercitarea dreptului de preferință este diminuat de la 30 de zile la 14 zile calendaristice, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare.

Transmiterea spre publicare și publicarea cu celeritate a unor hotărâri de către Monitorul Oficial. Se introduc prevederi care stabilesc un termen maxim în care hotărârile referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numărului de valori mobiliare se transmit la Oficiul Registrului Comerțului (3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii), respectiv un termen maxim în care aceste hotărâri se publică în Monitorul Oficial al României.

  • Executarea unei hotărâri judecătorești de anulare sau constatare a nulității

            Se introduc prevederi prin care se reglementează modul de executare a unei hotărâri judecătorești prin care se dispune definitiv anularea sau constatarea nulității unei hotărâri de aprobare a unei majorări de capital social.

  • Menținerea obligației de a întocmi și publica raportul trimestrial

            Raportul trimestrial. A fost menținut raportul trimestrial, mărindu-se termenul de publicare a acestuia de la 45 zile la 60 zile. Menținerea raportului trimestrial a generat, pentru unitate de abordare și  asigurarea comparabilității informațiilor financiare, introducerea unor dispoziții exprese care stabilesc că dispozițiile referitoare la conținutul/modalitatea de întocmire a raportului semestrial se aplică corespunzător și în cazul raportului trimestrial, fiind introdusă o excepție de la obligativitatea publicării raportului administratorilor, care poate fi publicat opțional.

            Raportul semestrial. În cazul în care emitentul este obligat să întocmească raportări consolidate, raportul financiar semestrial întocmit în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate aplicabile raportărilor financiare interimare va conține doar situațiile financiare semestriale simplificate consolidate și celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial și, opțional, și situațiile financiare semestriale simplificate individuale, precum și celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață a fost transmis Ministerului Finanțelor pentru continuarea circuitului de avizare și aprobare de către Guvern și, ulterior, dezbatere parlamentară.

AICI sunt principalele aspecte pe care le vizează proiectul de lege revizuit la nivelul ASF.

Redacția
Redacțiahttps://romanialibera.ro
România Liberă este o publicație tipărită și online pentru politică, afaceri și avocați, care acoperă anunțuri pentru litigii majore, tranzacții și probleme de reglementare. A fost fondată în 1877, în România. RL este o publicație de ultimă oră și unul dintre cele mai cunoscute cotidiene la nivel mondial, în principal ca voce a opoziției împotriva autocraților și a fostei Securități. Printre autorii și cititorii noștri se numără cea mai mare organizație filantropă, Fundația pentru o Societate Deschisă din SUA, precum și editorialiști internaționali celebri, profesori de știință și de drept din întreaga lume. În 2009, RL publica săptămânal un supliment de opt pagini cu articole în limba engleză din New York Times, astăzi publică cele mai noi videoclipuri și știri internaționale. Cu sediul în București, RL numără în prezent 50 de colaboratori, agenți și jurnaliști.
Cele mai citite
Ultima oră
Pe aceeași temă