Licitatie Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara. Tractoare si utilaje agricole, scoase la vanzare (P)

Ministerul Finanţelor Publice; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara; Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş. TMGDEJ 32877/21.07.2017.

Share

COMUNICAT DE PRESA 0 comentarii

Actualizat: 04.08.2017 - 12:14

Ministerul Finanţelor Publice; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara; Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş. TMGDEJ 32877/21.07.2017.

Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile. In temeiul art. 250 alin (2) din Lg. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a: 1. S.C. AGROMADI –H S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Giarmata, jud. Timis, str. Morii, nr. 1170, cod inregistrare fiscala 10063987 in calitate de garant ipotecar pentru S.C. M.V. UTIL COMPANY S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Giarmata, jud. Timis, str. Morii, nr. 1170, cam 2, cod inregistrare fiscala 26273039, licitatie care va avea loc in ziua de 31, luna 08, anul 2017, ora 13,00. Licitatia a III a: Denumirea bunului mobil, descrierea sumara:; Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul; Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A, este de …. lei; Cota T.V.A. neimpozabil scutit; Pret pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Contract ipoteca mobiliara 1008/27.10.2015.

Semanatoare D9-40 Super - nu sunt - 5.058,26 - 19% - 6.019,33;

Incarcator Caterflor - nu sunt - 4.046,61 - 19% - 4.815,47;

Cultivator CSC - nu sunt - 4.855,93 - 19% - 5.778,56;

Semanatoare SUP 29 BP - nu sunt - 6.221,66 - 19% - 7.403,78;

Grapa GD3,2 - nu sunt - 4.501,85 - 19% - 5.357,21;

Plug PP325 - nu sunt - 2.478,55 - 19% - 2.949,47;

Scarificatorattila 300 - nu sunt - 12.139,83 - 19% - 14.446,40;

Combinator Grachlo 600 Gamma - nu sunt - 37.936,97 - 19% - 45.144,99;

Masina de ierbicidat UF800/15 - nu sunt - 13.657,31 - 19% - 16.252,20;

Distribuitor centrifugal, ZA-M 1500, capacitate buncar 1500 litri - nu sunt - 9.104,87 - 19% - 10.834,80;

Tractor Ares 836, nr. inmatriculare TM-11-GAW - nu sunt - 115.328,37 - 19% - 137.240,77;

Plug Europal 95 - nu sunt - 30.349,57 - 19% - 36.115,99;

Cultivator Rubin 9/400 - nu sunt - 30.349,57 - 19% - 36.115,99;

Semanatoare Amazone de prasitoare ED452 Classic - nu sunt - 36.419,49 - 19% - 43.339,19;

Accesorii combina ED452 Classic - nu sunt - 2.680,88 - 19% - 3.190,25;

Cultivator KG403 + tavalug PW40 + semanatoare purtata D9-40 - nu sunt - 42.995,23 - 19% - 51.164,32;

Echipament Geringpoll PCA 670, recoltat porumb si floarea soarelui - nu sunt - 35.407,83 - 19% - 42.135,32;

Combina Class, Mega 350C, cabina cu clima si incalzire, tractor tocator de paie echipament pt. porumb, Hater /accesoorii 5,1 m - nu sunt - 187.155,69 - 19% - 222.715,28;

Cultivator - nu sunt - 3.237,29 - 19% - 3.852,37;

Disc Harrow R600 - nu sunt - 33.384,53 - 19% - 39.727,59;

Disc Harrow 600 - nu sunt - 34.902,01 - 19% - 41.533,39.

Contract ipoteca mobiliara 272/06.04.2016.

Masina de irbicidat Blanchard Atlantique 320 - nu sunt - 19.052,44 - 19% - 22.672,40;

Disc Harow cu tavalug, marca Papadopoulos, model R600 - nu sunt - 6.594,08 - 19% - 7.846,95;

Grapa cu discuri GD3,2 - nu sunt - 1.669,03 - 19% - 1.986,15;

Plug PP4-30 - nu sunt - 801,14 - 19% - 953,35;

Plug PP4-30 - nu sunt - 801,14 - 19% - 953,35;

Autoutilitara marca Nissan, model Nevara, cilindree 24880 cmc motorina, tractiune integrala, culoare albastru, an fabricatie 2008, nr. inmatriculare TM-83-AMV - nu sunt - 21.161,79 - 19% - 25.182,53.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a. ofertele de cumparare;

b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei + 19% T.V.A. - in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie.

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana.

f. pentru persoanele fizice romane/ copie de pe actul de identitate;

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului: S.C. Agromadi –H S.R.L in calitate de garant ipotecar pentru S.C. M.V. Util Company S.R.L.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea obligatii. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256-259.410.

Citește totul despre:

Comentarii

loading...