Anunț de ofertă publică de preluare obligatorie a Societății STIROM S.A. (P)

Prin Decizia nr. 667/15.05.2017 Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat documentul de oferta Publica de Preluare Obligatorie a societatii Stirom S.A., avand ca Ofertant pe MGL Mediterranean Glass Limited si intermediar Sindicatul de intermediere format din Balkan Advisory Company IP EAD si SSIF Prime Transaction SA. Identificarea societatii vizate Emitentul este Stirom S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Theodor Palady nr. 45, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10/1990, CUI: 335588, avand ca obiect de activitate codul CAEN 2313 – „Fabricarea articolelor din sticla”.

Share

COMUNICAT DE PRESA 0 comentarii

Actualizat: 17.05.2017 - 15:32

Prin Decizia nr. 667/15.05.2017 Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat documentul de oferta Publica de Preluare Obligatorie a societatii Stirom S.A., avand ca Ofertant pe MGL Mediterranean Glass Limited si intermediar Sindicatul de intermediere format din Balkan Advisory Company IP EAD si SSIF Prime Transaction SA.

  1. Identificarea societatii vizate

Emitentul este Stirom S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Theodor Palady nr. 45, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10/1990, CUI: 335588, avand ca obiect de activitate codul CAEN 2313 – „Fabricarea articolelor din sticla”.

Capitalul social al societatii este de 40.696.730 lei impartit in 16.278.692 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Structura sintetica a actionariatului STIROM S.A. la data de 20.03.2017 este urmatoarea:

MGL Mediterranean Glass Limited care detine 15.205.528 actiuni, reprezentand 93,4076% din capitalul social,

Alte persoane fizice si juridice care detin in total 1.073.164 actiuni, reprezentand 6,5924% din capitalul social.

Actiunile STIROM S.A. se tranzactioneaza pe piata principala REGS a Bursei de Valori Bucuresti, avand simbolul „STIB”.

  1. Identificarea OFERTANTULUI

Ofertantul este MGL Mediterranean Glass Limited, cu sediul in Cipru, Spyrou Kyprianou nr. 47, etj. 1, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, inregistrata cu nr. HE100046, avand ca obiect de activitate „investitii in companii afiliate/subsidiare, oferirea de servicii de administrare si finantarea companiilor afiliate”.

  1. Numarul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul oferit

Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze 1.073.164 actiuni, reprezentand 6,5924% din capitalul social al emitentului. In cazul in care va achizitiona toate actiunile care fac obiectul ofertei, ofertantul va detine in nume propriu 16.278.692 actiuni proprii, reprezentand 100% din capitalul social al emitentului.

Pretul oferit de ofertant pentru o actiune in cadrul Ofertei Publice de Preluare Obligatorie este de 18,0239 lei/actiune. La acest pret valoarea ofertei este de 19.342.600,61 lei.

  1. Denumirea intermediarilor ofertei

Intermediarii ofertei sunt Balkan Advisory Company IP, Manager al Sindicatului de intermediere, cu sediul in Bulgaria, Sofia, str. Damyan Gruev nr. 20, et. 2, biroul 4, reprezentata de Alexander Pavlov Bebov si Petar Bozhidarov Krastev in calitate de directori, si SSIF Prime Transaction SA, Membru al Sindicatului de intermediere, cu sediul in Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania, reprezentata de Ionel Uleia in calitate de director general.

  1. Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de persoanele cu care actioneaza in mod concertat

Ofertantul detine in nume propriu 15.205.528 actiuni proprii reprezentand 93,4076% din capitalul social al societatii vizate.

Ofertantul nu actioneaza in mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice in legatura cu emitentul.

  1. Declaratie cu privire la faptul ca a fost intocmit un document de oferta si locurile unde poate fi obtinut; locurile si perioada de timp in care forma tiparita a acestuia este disponibila pentru public

Conform prevederilor reglementarilor in vigoare, a fost intocmit un Document de Oferta Publica de Preluare Obligatorie.

In conformitate cu art. 8 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, documentul de oferta pe suport de hartie poate fi obtinut de la sediul SSIF Prime Transaction SA, Membru al Sindicatului de intermediere, din Str. Caloian Judetul nr. 22, Sector 3, Bucuresti, Romania. De asemenea documentul de oferta va fi disponibil pe site-ul BVB, www.bvb.ro, pe site-ul Managerului Sindicatului de intermediere, www.bac.bg, pe site-ul Membrului Sindicatului de intermediere, www.primet.ro si al societatii vizate www.stirom.ro. Documentul de oferta pe suport de hartie este disponibil gratuit actionarilor de la data publicarii anuntului de oferta si pana la inchiderea ofertei.

  1. Perioada de derulare a ofertei

Oferta va fi initiata dupa 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de oferta. Perioada de derulare a ofertei este de 30 zile lucratoare; data initierii ofertei este 23.05.2017, iar data inchiderii ofertei este 05.07.2017.

  1. Alte informatii

Oferta Publica de Preluare Obligatorie se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor pietei principale a Bursei de Valori Bucuresti, derularea si decontarea ofertei se vor realiza utilizand procedurile Bursei de Valori Bucuresti. Actionarii pot accepta in mod valid Oferta Publica de Preluare Obligatorie inainte de expirarea ofertei urmand procedurile descrise in Documentul de Oferta.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA. CITITI DOCUMENTUL DE OFERTA CU ATENTIE INAINTE DE A SUBSCRIE.

 

OFERTANT                                                                                     INTERMEDIARI

MGL Mediterranean Glass Limited                                             Balkan Advisory Company IP EAD

Prin Flavius Florea, imputernicit                                                     Alexander Pavlov Bebov

                                                                                                       Director

                       Petar Bozhidarov Krastev

                                                                                                      Director

                                                                                                      SSIF Prime Transaction SA

 

         Ionel Uleia
         Director

Citește totul despre:

Comentarii

loading...
Loading...
loading...