Comisia Europeană e preocupată de echilibrul vieţii angajaţilor

Recent, a intrat în vigoare directiva europeană privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

Share

Florin Budescu 0 comentarii

Actualizat: 15.10.2019 - 10:06

Aceasta are ca obiectiv creșterea participării femeilor, părinților și a oricăror categorii de angajați care au în îngrijire rude sau alte persoane cu care locuiesc, pe piaţa muncii, prin formule de lucru flexibile și concedii, la motive familiale.

Care sunt însă obligațiile angajatorilor și cum ar trebui să se pregătească ei? În prezent, asigurarea unui program de lucru flexibil reprezintă un beneficiu atrăgător. Mulți angajatori au început să-l includă în pachetul de beneficii oferit la angajare.

Angajatorii vor fi obligați să ia în considerare orice solicitări de acordare a unor formule flexibile de lucru și de a motiva refuzul. Indiferent de locul de muncă, angajatorii vor trebui să ia în considerare noile reglementări.

„Angajatorii români vor fi obligați să ia în considerare solicitările de formule flexibile de lucru.” Anca Atanasiu, avocat

Unde sunt sindicate sau reprezentanți ai salariaților, va fi necesară informarea și inițierea de consultări cu organismele de reprezentare colectivă, în special când programul de lucru flexibil duce la modificări importante în organizarea muncii.

Totul depinde însă de felul cum va reglementa legiuitorul român, în transpunerea directivei. În prezent, flexibilitatea programului este asigurată prin telemuncă sau specificarea expresă, în contractele individuale, a programului inegal.

 

Apare concediul de îngrijitor

Un concept nou e concediul de îngrijitor. Salariații cu rol de îngrijitori ai rudelor cu probleme medicale grave vor putea avea concediu plătit cinci zile lucrătoare/an.

Legislația locală va putea stabili și alte perioade de referință (de exemplu, raportat la numărul de persoane în îngrijire sau numărul de cazuri) și va putea introduce condiții suplimentare.

Directiva reglementează și dreptul de a absenta de la locul de muncă în cazuri de forță majoră (de exemplu, urgență familială, boală sau accident), cu prezentarea unor documente justificative.

Acest principiu nu e în prezent consacrat legislativ, dar în practică sunt firme ce oferă salariaților o zi suplimentară de concediu plătit în situații de urgență sau pentru motive medicale.

Comentarii