12.2 C
București
duminică, 24 octombrie 2021

Care sunt principalele modificări, prin OUG 19, la OUG 114

La finalul anului trecut, Cabinetul Dăncilă a dat, puţin înainte de Crăciun, OUG 114/2018, care a modificat mai multe acte normative în vigoare, ducând la schimbări legislative majore pentru unele dintre cele mai importante domenii de activitate. Este vorba despre sectorul bancar, Energetică, Telecomunicații, Construcții, dar și despre fondurile de pensii administrate privat.

OUG 114 a introdus iniţial, printre altele, noua taxă, intitulată “taxa pe lăcomie”. Mediul economic şi financiar intern, precum şi instituţiile internaţionale, în primul rând cele europene, au reacţionat negativ.

În urma avertizărilor nenumărate ale mediului de afaceri, privind impactul negativ major al măsurilor prevăzute de aceasta, Guvernul a reconsiderat prevederile incluse. A adus în dezbatere un proiect de modificare a acestei OUG, care ar trebui să răspundă unora dintre îngrijorările exprimate de către mediul de afaceri.

Noua OUG 19/2019 a fost aprobată în ședința de guvern de vineri, 29 martie 2019, apoi publicată în Monitorul Oficial. Vom lista mai jos principalele modificări, cu poziţia EY. Se pune întrebarea logică: de ce să pui atâta preţ pe punctul de vedere EY?

Răspunsul este simplu: în lume există patru mari firme de consultanţă, a căror putere de analiză şi sinteză depăşeşte cu mult forţa de analiză şi sinteză a unor state. În context, poziţia EY poate fi semnificativă şi trebuie notată.

 

Băncile. Taxa pe activele financiare, complet regândită

Cele mai radicale schimbări se referă la taxa pe activele financiare ale instituțiilor de credit, care a fost regândită aproape complet. Sumele ce vor fi trase la buget de la instituţiile bancare sunt scăzute mult acum, faţă de OUG 114, care punea în pericol viabilitatea băncilor care acţionează în România, aşa cum au revelat foarte multe articole de presă în ultimele luni.

Acum, noua taxă se datorează semestrial (și nu trimestrial, după cum prevedea OUG 114). Primul termen de plată al acesteia este pe 25 august anul acesta.

Cota de impozitare, care putea fi de până la 2%/an, conform OUG 114, nu va putea să fie acum, conform noilor prevederi legale, mai mare de 0,4%/an, respectiv 0,2% pe an, în funcție de cota de piață a instituției de credit vizate.

68

lei/MWh este preţul reglementat de vânzare a gazelor naturale din producţia internă.

Această cotă de impozitare se poate reduce semnificativ în mai multe cazuri. Astfel, este vorba despre creșterea volumului creditării, ori despre scăderea marjei de dobândă, ori despre nivelul marjei de dobândă, raportat la marja de referință (4% pentru 2019). Cota poate ajunge chiar la 0, în anumite situații.

Taxa pe activele financiare nu se datorează de către instituțiile de credit care înregistrează pierderi, iar pentru celelalte cuantumul acesteia este limitat la nivelul profitului contabil obținut de companie. Mai apoi, pentru anumite categorii de active financiare nu se datorează.

În aceste categorii de active se află numerarul, creditele acordate către / titlurile emise de către administrațiile publice, precum și cele care constau în finanțarea celorlalte instituții de credit.

În noua variantă, susţine EY, taxa este redusă semnificativ, având un impact mai puțin dramatic asupra sistemului bancar și, prin consecință, asupra costului finanțărilor în piață, față de cât se anticipase inițial.

 

Energetica. Piaţă re-reglementată, după ce se afla în curs de de-reglementare

În sectorul energetic, rata de rentabilitate a capitalului investit, pentru perioada de reglementare 2019-2024, crește de la 5,66% la 6,9%. Se aşteaptă ca măsura să aibă impact în creșterea tarifului de distribuție și, implicit, asupra prețului final, pentru consumator.

Prețul curentului electric la clientul final nu va mai fi definit de piață (n.r.: pe baza legii cererii şi ofertei), ci de către ANRE. Furnizarea energiei electrice se va realiza în condiţii reglementate pentru perioada dintre 1 martie anul acesta şi 28 februarie 2022.

Contribuția anuală de 2%, care era percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale, conform OUG 114, nu se aplică titularilor licențelor de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum și a celor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, pentru care aceasta se stabilește anual prin ordinul președintelui ANRE.

Cele mai radicale schimbări se referă la taxa pe activele financiare ale instituțiilor de credit, care a fost regândită aproape complet.“

EY

Evident, observăm noi, aceasta produce o inechitate în piaţa energiei, pentru că unii actori din piaţă (anume, producătorii pe bază de cărbune, cum sunt CE Oltenia sau CE Hunedoara, şi cei în cogenerare, precum Electrocentrale Bucureşti) sunt avantajaţi. Acest tratament diferenţiat ar putea să încalce legile Concurenţei şi ar putea să reprezinte un ajutor de stat ilegal, au afirmat diverşi experţi, în mediul public.

Producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interese economice, care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale, de pe teritoriul României, sunt obligaţi să vândă cu prețul de 68 lei/MWh gazele naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizori și
clienți finali eligibili.

Aceasta în perioada de timp dintre 1 mai 2019 şi 28 februarie 2022, față de perioada 1 aprilie 2019-28 februarie 2022, prevăzută în OUG 114, și, de asemenea, față de situația pieței libere, de dinainte de intrarea în vigoare a OUG 114.

 

Fondurile de pensii, amânare. Telecomunicaţiile – edulcorare

La fondurile de pensii administrate privat s-a suspendat, până pe 31 mai 2019, aplicabilitatea prevederii privind capitalul social minim care va trebui constituit până pe 31 decembrie 2019. Pe perioada suspendării prevederii, capitalul social minim necesar este de 4 milioane de euro.

Conform OUG 114, majorarea de capital era extrem de mare şi ducea cel puţin la plecarea unora dintre companiile ce administrează fonduri de pensii de pe piaţa românească.

În Telecomunicații, penalitatea de 0,1%/zi, de întârziere, din cifra de afaceri din anul precedent se va percepe doar în cazul utilizării de frecvenţe radio fără licenţă, nu și pentru utilizarea acestora după expirarea perioadei de valabilitate (după cum se prevedea în OUG 114).

Aşadar, este o variantă edulcorată a OUG de anul trecut. Apariţia OUG 19, apreciem noi, reprezintă poate etapa a doua a unui posibil test de stres, în care OUG 114 a fost varianta dură. Aceasta a fost poate lansată pentru ca apoi să se facă jumătate de pas în spate şi să dea impresia că lucrurile sunt în ordine, inducând pieţelor un fals sentiment pozitiv.

Aplicarea amenzii de până la 10% din cifra de afaceri pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care încheie contracte de instalare, întreţinere, înlocuire a reţelelor de comunicaţii electronice sau efectuează lucrări de acces pe proprietăţi fără existenţa dreptului de acces sau în lipsa autorizaţiei de construire a fost suspendată până la data de 1 septembrie 2019, observă EY.

Pe de altă parte însă, nu au fost aduse modificări asupra prevederilor legate de domeniul Construcțiilor, introduse de OUG 114/2018, deși mediul de afaceri a subliniat că aplicarea facilităților privind impozitul pe venit și contribuțiilor sociale doar companiilor ce realizează cel puțin 80% din cifra de afaceri din aceste activități este limitativă.

Ultima oră
Pe aceeași temă