ANAF - răgaz de trei luni pentru dotarea agenților economici cu case electronice fiscale

Ministerul Finanţelor Publice va acorda un termen suplimentar, de trei luni, pentru dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale, respectiv până la 1 septembrie pentru contribuabilii mari şi mijlocii şi până la 1 noiembrie pentru cei mici.

Share

Iulian Budușan 0 comentarii

Actualizat: 18.05.2018 - 23:41

Ministerul Finanţelor Publice va acorda un termen suplimentar, de trei luni, pentru dotarea operatorilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale, respectiv până la 1 septembrie pentru contribuabilii mari şi mijlocii şi până la 1 noiembrie pentru cei mici, informează MFP printr-un comunicat remis, vineri seara, AGERPRES.

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere un proiect de act normativ pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

"Proiectul prevede amânarea cu trei luni a aplicării sancţiunii prevăzută de lege pentru nedotarea cu noile aparate de marcat electronice fiscale, pentru a permite operatorilor economici să achiziţioneze, să fiscalizeze şi să testeze aparatele de marcat cu jurnal electronic", se menţionează în comunicat.

Astfel, în cazul contribuabililor mari sau mijlocii sancţiunea se aplică începând cu 1 septembrie 2018 în loc de 1 iunie 2018, iar în ceea ce priveşte contribuabilii mici, aceasta se aplică de la 1 noiembrie 2018 în loc de 1 august 2018. După expirarea acestor intervale, sancţiunea poate fi aplicată doar pentru faptele săvârşite începând cu 1 septembrie 2018, respectiv 1 noiembrie 2018, după caz, precizează MFP.

De asemenea, se amână cu trei luni, până la 1 noiembrie 2018, aplicarea sancţiunii prevăzute de lege pentru comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a vechilor aparate de marcat, astfel încât, dacă va fi cazul, operatorii economici care îşi deschid noi afaceri sau puncte de lucru să poată achiziţiona un aparat de marcat, în caz contrar aceştia riscând blocarea activităţii.

Totodată, se prelungeşte cu trei luni, până la data de 31 octombrie 2018, termenul limită până la care îşi menţin valabilitatea avizele/autorizaţiile privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rolă jurnal, termenul în vigoare fiind 31 iulie 2018.

"În această perioadă de graţie, organele de control urmează să realizeze acţiuni cu caracter preventiv şi de îndrumare, în baza art. 151 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală", se mai spune în comunicat.

Potrivit reprezentanţilor MFP, promovarea acestui act normativ este determinată în principal de întârzierile producătorilor şi distribuitorilor în pregătirea prototipurilor de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic şi, implicit, de întârzierile în depunerea acestora împreună cu documentaţia aferentă pentru avizare tehnică la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică, de procesele de implementare a noilor aparate de marcat, ulterioare avizării tehnice a prototipurilor, respectiv autorizarea distribuitorilor, producţia noilor modele, aprovizionarea distribuitorilor, achiziţia aparatelor de marcat şi fiscalizarea acestora, care necesită mai mult timp şi fac imposibilă punerea pe piaţă a aparatelor de marcat până la termenele prevăzute de lege pentru dotarea operatorilor economici şi de posibilitatea punerii în pericol a activităţii operatorilor economici, în condiţiile în care prevederea legală în vigoare le interzice începând cu 1 iunie, respectiv 1 august, să utilizeze actualele case de marcat, iar aceştia nu pot, din motive care nu le sunt imputabile, să se doteze cu noile aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic riscând în plus şi aplicarea unor sancţiuni drastice.

Conform Notei de fundamentare a proiectului, în prezent, legislaţia primară, secundară, şi respectiv cea terţiară, necesară implementării noilor aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic a fost finalizată, iar procesul de avizare tehnică a prototipurilor şi documentaţiilor depuse de un număr relativ redus de producători/distribuitori, este în plină desfăşurare.

La data de 27 aprilie 2018 la ICI Bucureşti au fost depuse un număr de 23 prototipuri, de către un număr de 15 producători/distribuitori. La această dată procesul de testare şi avizare efectivă a prototipurilor depuse la ICI Bucureşti nu a fost finalizat, emiterea primelor avize tehnice fiind preconizată a se realiza în cursul lunii mai.

După emiterea de către ICI Bucureşti a avizelor tehnice favorabile, trebuie parcurse alte etape obligatorii, consumatoare de timp, şi anume: autorizarea distribuitorilor de către Ministerul Finanţelor Publice; producţia noilor modele de aparate de marcat; aprovizionarea distribuitorilor; achiziţia aparatelor de marcat de către utilizatori; fiscalizarea unui număr foarte mare de aparate de marcat . Se estimează că este necesară înlocuirea a circa 800.000 de aparate distribuite pe categorii de operatori economici astfel: contribuabili mari şi mijlocii - circa 100.000 aparate de marcat - termen iniţial 1 iunie şi contribuabili mici - circa 700.000 aparate de marcat-termen iniţial1 august.

"În acest context, se constată faptul că operatorii economici sunt în imposibilitatea de a respecta obligaţia de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic la termenele prevăzute de lege (1 iunie, respectiv 1 august 2018), iar interzicerea comercializării aparatelor vechi, de la 1 august 2018, va face imposibilă dotarea cu astfel de aparate a operatorilor economici care deschid noi afaceri sau puncte de lucru", se menţionează în Nota de fundamentare.

Comentarii