Foto: Arhivă

ANAF: Declarațiile fiscale se vor depune numai în format electronic

Declaraţiile fiscale cu privire la obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, în format electronic, a anunțat un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Mihai Diac 0 comentarii

Actualizat: 22.12.2017 - 19:48

Declaraţiile fiscale care se vor transmite obligatoriu electronic sunt: 100 ''Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat''; 101 ''Declaraţie privind impozitul pe profit''; 120 ''Decont privind accizele''; 205 ''Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit''; 207 ''Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi''; 208 ''Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal''; 300 ''Decont de taxă pe valoarea adaugată''; 301 ''Decont special de taxă pe valoarea adaugată''; 307 ''Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugată''; 311 ''Declaraţie privind taxa pe valoarea adaugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit.a) -e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal''; 390 VIES ''Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare''; 394 ''Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA''; 710 ''Declaraţie rectificativă''.

ANAF precizează că declaraţiile menţionate se completează / validează cu ajutorul programelor de asistenţă disponibile gratuit pe site-ul instituţiei.

Potrivit ANAF, transmiterea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice conferă avantaje printre care se numără economisirea timpului și a cheltuielilor cu deplasarea şi consumabilele necesare tipăririi, contribuind astfel la protecţia mediului înconjurător.

Comentarii