Acţionarii Dafora vor să reducă de 20 de ori capitalul social al companiei

Acţionarii Dafora (DAFR), companie de foraj petrolier şi gaze naturale, vor să taie capitalul social al companiei de 20 de ori, de la 100,23 milioane lei la 5,01 milioane lei, pentru a acoperi parţial pierderile din anii trecuţi.

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 19.06.2018 - 10:06

Administratatorul judiciar al companiei, CITR Filiala Cluj SPRL, şi administratorul special, Gheorghe Călburean, au convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 23 iulie, când va fi aprobat subiectul, arată documentele transmise Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

”Aprobarea reducerii capitalului social al societăţii de la 100.232.329 lei la 5.012.337 lei, respectiv cu suma de 95.219.992 lei, în vederea acoperirii parţiale a pierderilor înregistrate în contabilitate din exercitiile financiare anterioare (în contul rezultat reportat) prin realizarea concomitentă a următoarelor operaţiuni: - reducerea numărului de acţiuni, în mod proporţional cu cota de participare a fiecărui acţionar la capitalul social la data de înregistrare, şi - majorarea valorii nominale a unei acţiuni de la 0,1 lei per acţiune la 1 leu per acţiune, prin reducerea corespunzătoare a numărului de acţiuni deţinute de fiecare acţionar la data de înregistrare”, arată convocatorul.

Dafora a realizat în trimestrul I din acest an venituri de 22,02 milioane lei, în creştere cu 41,08% faţă de trimestrul I 2017, ca urmare a obţinerii de venituri din contracte noi. Compania a raportat pierderi de 2,17 milioane lei în primele trei luni, de două ori mai mici faţă de perioada similară de anul trecut, de 4,79 milioane lei.

Dafora a intrat în insolvenţă în 2015, administratorul judiciar al societăţii fiind CITR Filiala Cluj SPRL.

Dafora a reintrat în septembrie 2017 la tranzacţionare la BVB, după ce planul de reorganizare a societăţii a fost aprobat definitiv de către Tribunalul Sibiu.

Cel mai mare acţionar al său este Gheorghe Călburean, cu 49,96% din acţiuni, fost director al producătorului de gaze Romgaz.

Dafora are o capitalizare de 21,44 milioane lei.

Comentarii