Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal

2019 se anunță un an de austeritate. Guvernul pregăteşte amânarea unor drepturi salariale

Un proiect de ordonanţă de urgenţă dă startul la tăieri consistente de cheltuieli pentru anul viitor.

Florin Budescu 0 comentarii

Actualizat: 11.12.2017 - 09:38

OUG ar urma să fie dată simultan cu Legea bugetului de stat.

Impactul bugetar al acestor reduceri e de 5,14% din PIB în anul 2018. Angajările în admi-nistrație vor fi permise doar cu regula „1 la 2”. Munca suplimentară va fi compensată numai cu timp liber, nu şi cu bani. Ordonatorii de credite vor fi obligați să scadă cheltuielile cu 10%. Unele drepturi salariale, stabilite prin hotărâri ale instanţelor, vor fi eşalonate la plată pe cinci ani.

În 2005, expertul în management Valentin Ionescu ne declarase că instituţia guvernamentală are nevoie de un audit funcţional. Acesta nu s-a făcut însă nici până azi. Se presupune că pierderile în sistemul bugetar sunt imense, dar care sunt - nu se ştie exact.

Documentul a fost prezentat de sindicate și atribuit Ministerului Finanțelor, arată Profit.ro.

 Esenţa expunerii de motive: nu mai sunt bani

Ca urmare a aplicării prevederilor Legii 153/2017 a sa-larizării bugetarilor, „sumele alocate de la bugetul de stat (...) au devenit insuficiente, existând riscul ca persona-lul din aceste instituții să nu-și primească drepturile salariale”, explică Guvernul.

De asemenea, „în unele unități administrativ-teritoriale pot fi probleme sociale, prin neasigurarea agentului termic pentru populație, şcoli, grădiniţe, spitale şi alte instituţii publice, din lipsa surselor de finanțare”.

Impactul bugetar previzionat al neadoptării măsurilor din proiectul OUG „ar duce la un deficit bugetar suplimentar de 5,14% din PIB, în anul 2018”.

Plăţi imediate de multe miliarde de euro

Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal, a declarat, pentru „România liberă“, că acelaşi lucru se întâmplă în fiecare an. Se prorogă, se amână ce s-a hotărât cu ani în urmă.

„În plus, am observat că se introduce regula de «1 la 2». La două plecări din sistem, se înlocuieşte o poziţie. Şi anul trecut s-a dat o astfel de ordonanţă. Şi acum doi ani, şi acum trei sau patru ani, în fiecare an”, a explicat Ionuț Dumitru.

„Aduceţi-vă aminte de po-vestea cu 6% din PIB pentru Educaţie. Legea e în vigoare, dar nu s-a aplicat niciodată. E posibil să fie nişte lucruri în plus faţă de anii trecuţi. O astfel de ordonanţă se aprobă întotdeauna cu bugetul. Aşa a fost dintotdeauna, de când sunt eu la Consiliul Fiscal, din 2010”, a precizat expertul.

Întotdeauna impactul acestei OUG asociate cu -Legea bugetului a fost atât de mare, de 5,1% din PIB? „N-aş putea să vă confirm că da sau nu, dar cifrele au fost întotdeauna foarte mari”, a afirmat Ionuţ Dumitru.

Astfel, pe hotărârile judecătoreşti executorii, pe drepturi salariale, „până acum cred că s-au plătit 11 – 12 miliarde de lei. Grosul lor e din anii -2010-2011. Ele au fost eşalonate pe mai mulţi ani. Taxa auto, de asemenea, ar trebui plătită imediat. Impactul este de câteva miliarde de euro”, a menționat Ionuț Dumitru.

 Nu se mai dă ce se dădea. Ce trebuia făcut nu se mai face

 Prin derogare de la prevederile legale, autoritățile locale „pot utiliza excedentul bugetului local” pentru o serie de cheltuieli pro-blematice, de „funcționare a sistemului de protecție a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap” sau „asigurarea banilor pentru energia termică în sezonul rece 2017-2018”.

Munca suplimentară va fi compensată, conform Profit.ro, doar cu timp liber, nu şi cu bani. Angajările în administrația publică vor fi permise doar cu regula „1 la 2”, adică la două posturi vacante o singură angajare. În iulie, Guvernul blocase angajările în Administrație până la finalul anului.

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, pentru drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, „devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018, se va eşalona: 5% în primul an, 10% în al doilea ş.a.m.d. şi 35% în al cincilea an”. Aşa că beneficiarul nu va mai înţelege nimic din bani. „Se prelungește termenul de plată în mod excesiv, pentru că nu sunt bani, probabil”, a explicat expertul în mana-gement Valentin Ionescu.

O singură indemnizaţie de vacanţă

În anul 2018, instituţiile şi autorităţile publice vor acorda o singură indemnizaţie sau primă de vacanţă, sub formă de voucher. Nu mai cresc: alocaţia pentru hrană, indemnizaţiile, compensaţiile, primele şi ajutoarele pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţio-narii publici cu statut special din penitenciare.

Ordonatorii principali de credite vor fi obligați să scadă cheltuielile cu bunurile și serviciile pentru întreținerea şi funcționarea instituției cu 10%, compa-rativ cu plățile din acest an (cheltuieli cu telefonia fixă, curățenia, carburanții, utilitățile, rechizitele).

Nu se mai acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragerea, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

Instituţiilor şi autorităţilor publice li se interzice „achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme şi mobilier”, iar „asigurarea acestor necesităţi se va putea face numai prin redistribuiri” în aceeaşi instituţie sau de la alte instituţii publice.

 Copiii mici de grădiniţă şi şcoală rămân fără miere gratuită

 Se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile pu-blice. De asemenea, acor-darea de miere de albine, ca supliment nutritiv, pentru preşcolarii şi elevii din clasele I-IV. Recalcularea pensiilor militare de stat se prorogă cu şase luni. Nu se mai acordă cupoanele sociale pentru educaţia timpurie.

Art. 27 din Legea educaţiei naţionale stipulează că statul „sprijină educaţia timpurie, ca parte componentă a învăţării pe tot -parcursul vieţii, prin acor-darea unor cupoane sociale”. Acestea vor fi date „în scop educaţional, conform legislaţiei în domeniul asistenţei sociale, în funcţie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale”.

„Este o măsură ce priveşte educaţia şi securitatea socială în egală măsură, pe care un partid pretins social-democrat nu o mai aplică”, spune Valentin Ionescu.

Simptomatic e cum reacţionează expertul la art. 12 din proiectul de OUG, conform căruia în 2018 „se majorează cuantumul brut, astfel încât să se mențină în plată la nivelul cuantumului net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017, după caz, următoarele drepturi...” şi urmează o enumerare de drepturi salariale. „De fapt, nu se mai acordă nici o majorare”, crede Ionescu.

Comentarii