6 C
Bucharest
Wednesday, 6 December 2023
HomeAlegeri 2016Cei cu asigurări facultative de incendiu, cutremur, alunecări de teren nu mai...

Cei cu asigurări facultative de incendiu, cutremur, alunecări de teren nu mai încheie şi obligatorii

Proprietarii care au cumpărat deja o asigurare facultativă ce acoperă daunele produse de inundaţii, cutremure şi alunecări de teren nu vor mai trebui să încheie şi una obligatorie, preşedintele Băsescu promulgând legea care elimină necesitatea încheierii unei astfel de asigurări, informează Mediafax.

Potrivit Ziarului Financiar, companiile de asigurări implicate în sistemul de asigurare obligatorie ar putea pierde astfel prime de peste 30 milioane euro, ceea ce pune în pericol funcţionarea sistemului sau poate duce la majorarea tarifelor.

Preşedintele Traian Băsescu a promulgat, luni, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.

Legea, adoptată în 16 noiembrie de Camera Deputaţilor, prevede modificarea titlului Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, care devine “Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor”.

Noua lege defineşte dezastrul natural drept “cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale” şi include şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, alături de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, printre cei care trebuie să adopte normele de aplicare.
De asemenea, legea prevede că locuinţele expertizate sesimic şi încadrate la gradul I de risc nu vor fi asigurate decât după recepţionarea lucrărilor de consolidare.
La articolul 3, care reglementează tipul de imobile pentru care se încheie asigurare, a fost introdus un alineat nou, potrivit căruia nu intră sub incidenţa legii “persoanele fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie”.

De asemenea, textul alineatului care prevedea că “suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, în primii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, iar după această perioada, prin ordin al preşedintelui CSA” a fost schimbat astfel încât suma şi prima de asigurare pot fi modificate prin ordin al preşedintelui CSA.
Prevederea conform căreia modificarea valorii sumelor aferente asigurării se poate face anual este eliminată, rămânând numai aceea conform căreia “criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi si trebuie să vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei”.
Articolul 6 al Legii 260/2008, care prevedea că “riscurile care se asigură obligatoriu prin PAD sunt daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului, ca efect direct sau indirect al producerii dezastrului natural”, a fost modificat, astfel încât prevede că “prin PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă”.
Articolul 16, care reglementează drepturile şi obligaţiile PAID, capătă o nouă formulare, referindu-se la drepturile şi obligaţiile “societăţilor de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe” în condiţiile legii. În forma iniţială, articolul prevedea explicit, la capitolul obligaţii, plata despăgubirilor, în forma modificată, aceasta dispărând şi rămânând doar formulările “să constate şi să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii şi să finalizeze dosarele de daună în termenele şi condiţiile stabilite în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi”, respectiv “să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege”.
În ceea ce priveşte drepturile, a rămas în vigoare acela de a reţinecomisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevăzut prin ordin al preşedintelui C.S.A, fiind eliminat dreptul de a refuza “plata despăgubirilor în cazul în care, în termen de 60 de zile de la producerea riscului asigurat”, beneficiarii “nu au înştiinţat asiguratorul despre acest fapt şi daca, din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv mărimea şi întinderea prejudiciului”.
Dacă potrivit legii iniţiale, plata despăgubirilor se făcea “de societatea care a efectuat constatarea şi evaluarea în termenul prevăzut prin normele emise de CSA”, în varianta modificată plata despăgubirilor se va face direct de către PAID, în baza unui centralizator emis de către asiguratorul care a făcut constatarea şi evaliarea, iar PAID va deconta asigurătorilor cheltuielile pentru aceste operaţiuni.
O altă modificare stabileşte că “sumele plătite de PAIDasiguratului cu titlu de despăgubire, în baza PAD, se constituie în baza principiului asigurării de prim risc”, în forma iniţială, prevederile referitoare la sumele find aceea conform căreia “valoarea asigurată obligatoriu sau, după caz, parte din aceasta, corespunzătoare valorii pagubei” se va încasa de asigurator de la PAID, în conformitate cu normele emise de C.S.A”, precum şi cea conform căreia “calculul despăgubirii pentru suma asigurată prin PAD se va face pe baza asigurarii de prim risc”.
Forma iniţială a Legii 260/2008 prevedea că “pot fi acţionari ai PAID persoanele juridice care sunt autorizate să încheie poliţe de asigurare împotriva dezastrelor naturale, în conditiile prevazute de Legea nr.32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele prudenţiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, emise în aplicarea legii”, iar ulterior constituirii PAID, asiguratorii care indeplinesc condiţiile “au dreptul de a deveni acţionari la această societate în aceleaşi condiţii cu acţionarii PAID care au calitatea de asiguratori autorizaţi să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe”.
În noua formă, pot fi acţionari ai PAID societăţile de asigurare-reasigurare autorizate de CSA să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe care singure sau prin intermediul sau în legătură cu alte societăţi de asigurare controlate de aceleaşi persoane sau grup de persoane exercită drepturi ce decurg din reţinerea unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 15% din capitalul social al PAID sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor PAID”.
De asemenea, sunt abrogate alineatul conform căruia “un acţionar poate deţine cel mult 15% din acţiunile PAID sau din drepturile de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor”, precum şi articolul care reglementează funcţionarea consiliului consultativ al PAID.
Conform Ziarului Financiar, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID) a început să vândă poliţe de asigurare obligatorie la jumătatea acestui an şi până la începutul lunii noiembrie fuseseră emise circa 125.000 de poliţe. Reprezentanţii CSA declarau recent că reducerea gradului de dispersie a riscurilor pune în pericol chiar continuitatea programului de asigurare împotriva catastrofelor. Riscurile asigurate prin poliţa obligatorie au fost plasate pe piaţa internaţională printr-un program de reasigurare încheiat cu mai multe grupuri financiare precum Swiss Re, Partner Re sau Sindicatele Lloyd’s. La stabilirea costului reasigurării s-a avut, de asemenea, în vedere un grad de dispersie a riscurilor la opt milioane de locuinţe.
Astra Asigurări, Groupama şi Platinum deţin fiecare 15% din capitalul social al PAID, alte zece societăţi având o participaţie de 5,5%.

Cele mai citite

Cum poți combate stresul folosindu-te de natură?

Stresul reprezintă una dintre cauzele majore ale unui stil de viață aflat în derivă, o problemă prezentă la nivel global și resimțită mai ales...

Dan Tanasă (AUR): “Umilința Schengen continuă”

Senatorul Dan Tanasă (AUR) consideră că, prin neluarea în discuție a primirii României în Schengen, "umilința Schengen continuă". Dan Tanasă face acest comentariu după cel...

Noul tren electric a circulat tractat de o garnitură de marfă

Sosirea primului tren electric cumpărat din Polonia s-a făcut ieri cu mare tam-tam în Gara de Nord din București. Numai că, în realitate,...
Ultima oră
Pe aceeași temă