Sursa foto: https://www.facebook.com/search/photos/?q=consiliul%20superior%20al%20magistraturii%20victor%20alistar

Societatea civilă din CSM a fost trimisă la plimbare azi

Marți, Secția pentru Judecători a interzis participarea reprezentanților societății civile din Consiliului Superior al Magistraturii la lucrările ședinței Comisiei nr. 1 legislație, întârziindu-se începerea lucrărilor până când cei doi membri aleși nu au părăsit ședința.

Cătălin Șerban 0 comentarii

Actualizat: 23.02.2021 - 22:06

”Subsemnații Victor ALISTAR şi Romeu CHELARIU, membrii aleși ai CSM - reprezentanți ai societății civile, informăm opinia publică cu privire la un fapt deosebit de grav petrecut astăzi la ședința Comisiei 1 legislație şi cooperare instituțională, când a fost cenzurată participarea noastră  la dezbaterile privind punctele înscrise pe ordinea de zi.

Menționăm că acest fapt s-a petrecut în condițiile în care vineri ne-a fost comunicată Hotărârea Secției pentru judecători nr. 217/2021 care a stabilit componența pe baza opțiunilor judecătorilor şi desemnarea coordonatorului în persoana doamnei judecător Andrea-Annamaria Chiş şi în care față de situația anterioară s-a mai prevăzut că putem participa pe baza interesului nostru.

Menționăm că în conformitate cu hotărârea 217/2021 am exprimat interesul de a participa la ședințele Comisiilor pregătitoare, astfel încât să participăm la toate comisiile pe tematicile privind Comisia 1 şi 2, punând astfel în aplicare elementul suplimentar  adăugat la condițiile statuate de art. 531 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Astăzi pe ordinea de zi erau înscrise următoarele puncte:

ü  Punct de vedere al DLDC referitor la posibilitatea folosirii semnăturii electronice extinse de către judecători la semnarea hotărârilor judecătoreşti – hotărârile fiind destinate justițiabililor

ü  Notă DLDC referitoare la solicitarea domnului judecător Victor Penteleev vizând necesitatea inițierii unor acte normative în domeniul justiţiei – legile justiţiei sunt de interes pentru justițiabili ca beneficiari ai serviciului public de justiție

ü  Punct de vedere al DLDC  referitor la diminuarea onorariilor avocaților de către instanțele judecătoreşti (trimisă din Comisia 1 comună din 10.12.2020 în vederea analizării) – aspect de interes pentru pârți şi pentru apărătorii acestora

ü  Notă DAERIP privind raportul reprezentantului României la cea de-a 21-a Reuniune Plenară a Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), 04-06 noiembrie 2020 (trimisă din Comisia 3 din 14.12.2020) – justiția se înfăptuiește în interesul societății şi al stabilității legii în societate.

În concret ni s-a refuzat participarea la ședință în contra prevederilor legale, ale regulamentului şi chiar ale hotărârii 217/2021 (despre care mai mulți membri au spus că ea nu a avut ca obiect cenzurarea participării şi nu a făcut obiectul buletinului de vot o asemenea condiționare de natură a schimba realitatea juridică şi practica instituțională din anii anteriori unde am făcut parte din comisii fără restricție).

Argumentul că nici la Comisiile pregătitoare pentru Secția de procurori nu suntem invitați este revoltător atâta vreme cât o practică neconformă în acest sens nu poate să fie un argument pentru judecători de a nesocoti atât litera cât şi spiritul legii. Pe de alta parte instanțele judecătoreşti sunt singurele competente să soluționeze litigiile în toate materiile, inclusiv cea penală. În lumina art. 126 (1) din Constituție „Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație si Justiție şi prin celelalte instanțe judecătoreşti stabilite de lege.”

Rolul celor doi membri aleși ai CSM reprezentanți ai societății (indiferent cine sunt aceștia, şi care vor fi cei aleși anul viitor pentru un alt mandat de 6 ani) este acela de a asigura input pentru deciziile de administrare a justiţiei, de a avea rol de factor de transparență şi pentru a fi observatori ai faptului că nu se iau decizii arbitrare şi cu opacitate.

Victor ALISTAR şi Romeu CHELARIU

 

___________   _____________

(București, 23 februarie 2021)

Anexă: Cadrul legal nerespectat prin gestul de cenzurare a participării de astăzi 23.02.2021:

Constituția României

Art. 133 (2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcatuit din 19 membri, din care:

a) 14 sunt alesi in adunarile generale ale magistratilor si validati de Senat; acestia fac parte din doua sectii, una pentru judecatori si una pentru procurori; prima sectie este compusa din 9 judecatori, iar cea de-a doua din 5 procurori;

 b) 2 reprezentanti ai societatii civile, specialisti in domeniul dreptului, care se bucura de inalta reputatie profesionala si morala, alesi de Senat; acestia participa numai la lucrarile in plen;

 c) ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 134 (2) Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste rolul de instanta de judecata, prin sectiile sale, in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organica. In aceste situatii, ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot.

 (4) Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste si alte atributii stabilite prin legea sa organica, in realizarea rolului sau de garant al independentei justitiei.

 

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Art. 531 (1)  Pentru exercitarea atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin intermediul plenului și al secțiilor se organizează comisii de lucru, cu rol de structuri pregătitoare de specialitate, din care fac parte membrii Consiliului.

(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament elaborat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau, după caz, de secțiile corespunzătoare.

(3) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții:

a) analizează și propun spre soluționare punctele înscrise pe ordinea de zi a plenului și a secțiilor, cu excepția celor în materie disciplinară și de carieră;

b) înaintează proiecte de hotărâre ce se supun includerii pe ordinea de zi și aprobării în plen și în secții, cu excepția celor în materie disciplinară și de carieră cu caracter individual;

c) în situația în care, în cadrul comisiilor sunt puncte de vedere divergente și nu se poate adopta proiectul de hotărâre prin consens, se va proceda la vot. Pe ordinea de zi vor fi înscrise proiecte alternative de hotărâre de soluționare a punctelor de pe ordinea de zi a plenului sau a secțiilor, cu menționarea opiniei majoritare și a opiniilor minoritare, după caz;

d) analizează solicitările venite din partea membrilor, a asociațiilor profesionale, a organizațiilor societății civile, a altor autorități și instituții publice în domeniul de activitate al Consiliului și stabilesc priorități de activitate tematică;

e) alte atribuții stabilite prin lege și regulament.

Art. 54 (6) Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, nu participă la ședințele secțiilor pentru judecători, respectiv pentru procurori și au următoarele îndatoriri specifice:

a) asigură informarea constantă a organizațiilor societății civile cu privire la lucrările Consiliului Superior al Magistraturii;

b) realizează consultarea organizațiilor societății civile cu privire la propunerile și sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii pentru îmbunătățirea activității instituțiilor judiciare ca serviciu public aflat în slujba societății(…)

 

Regulamentul CSM – HCSM nr. 1083/2018

Art. 53 - (1) Comisiile sunt formate din membri ai Secției pentru judecători. La lucrările comisiilor pot

participa şi membrii aleși ai Consiliului, reprezentanți ai societății civile.

 

În baza H.SJ. nr. 217/2021 ne-am exprimat interesul general de participare, având în vedere rolul şi statutul nostru, respectând şi condiția adăugată la legea organică care nu prevede drept de apreciere şi cenzură în art. 531 citat mai sus.”, se transmite în comunicatul remis presei astăzi de cei doi membri aleși în CSM din partea societății civile.

Comentarii