Ministerul Transporturilor va începe procedurile de expropriere pentru metroul Gara de Nord - Otopeni. Statul va oferi despăgubiri de până la 67 milioane lei

Proiectul de Hotărâre de Guvern prin care sunt începute procedurile de expropriere pentru magistrala 6 de metrou, dintre Gara de Nord şi aeroportul Otopeni a fost lansat spre dezbatere publică de către Ministerul Transporturilor.

Share

Iulia Iancu 0 comentarii

Actualizat: 08.03.2017 - 21:01

Proiectul de Hotărâre de Guvern prin care sunt începute procedurile de expropriere pentru magistrala 6 de metrou, dintre Gara de Nord şi aeroportul Otopeni a fost lansat spre dezbatere publică de către Ministerul Transporturilor. În acest sens, urmează ca o suprafaţă totală de peste 40.000 de metri pătraţi de proprietăţi să fie expropriată pentru realizarea proiectului.

În urma revizuirii Studiului de Fezabilitate, experţii au identificat 43 de imobile aflate în proprietate privată, deţinute de persoane fizice şi juridice, dar şi şi de statul român în domeniul privat.

"Conform soluţiei tehnice adoptate în Studiul de Fezabilitate revizuit, suprafaţa totală afectată de coridorul de expropriere/transfer este de 225.903 mp, din care: domeniul public al statului: 185.190 mp; proprietăţi private: 40.713 mp", se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ. 

După începerea procedurilor de expropriere urmează să fie aprobate sumele individuale, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul liniei de metrou.

"Sumele individuale aferente despăgubirilor, în cuantum total de 67.099.958 lei, au fost estimate de către expropriator, pe baza unui Raport de evaluare realizat de un expert evaluator autorizat ANEVAR având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici", arată documentul. 

Una dintre companiile ce urmează a fi expropriate este Băneasa Investmens SA, controlată indirect de omul de afaceri Puiu Popovici.

"Prin adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 430.749/10.2016 se semnalează faptul că terenul imobilelor aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, deţinute de societatea Băneasa Investments S.A. (...) a fost retrocedat Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, ulterior fiind adus de către aceasta ca aport la capitalul social al societăţii Băneasa Investments S.A. (...) În conformitate cu art.8 alin (3) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia s-a solicitat acordul adunării generale a acţionarilor societăţii Băneasa Investments S.A. În funcţie de hotărârea acesteia, se vor aplica prevederile articolului sus-menţionat", arată nota de fundamentare. 

Cele mai mari despăgubiri pentru proprietăţile expropriate urmează să fie primite de către: Auto Rom SRL (11,9 milioane lei) şi Mega Image (8,6 milioane lei).

Magistrala 6 de metrou va avea o lungime de 14,5 km şi 12 staţii, valoarea totală a investiţiei fiind estimată la 5,9 miliarde lei. Lucrările urmează să înceapă în a doua jumătate a aacestui an, dacă nu apar întârzieri în derularea procedurilor.

Citește totul despre:

Comentarii

loading...
Loading...
loading...