Casele constantenilor umfla bugetul statului

Directia Generala a Finantelor Publice Constanta anunta ca sunt supuse impozitarii veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana ...

Share

Cristian Hagi 0 comentarii

24.06.2005 - 00:00
Directia Generala a Finantelor Publice Constanta anunta ca sunt supuse impozitarii veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana la 3 ani inclusiv de la data dobandirii. De asemenea, se impoziteaza si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobandite dupa 1 ianuarie 1990.
DGFP precizeaza ca venitul impozabil reprezinta diferenta favorabila dintre valoarea de instrainare a proprietatilor imobiliare si valoarea de baza a acestora. Exceptie fac aportul in natura la capitalul social al societatilor comerciale, precum si veniturile realizate din instrainarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fara constructii, din intravilan si extravilan, dobandite prin reconstituirea dreptului de proprietate, mostenire sau donatie intre rude pana la gradul al patrulea inclusiv sau schimb imobiliar.

Se adauga si inflatia

Valoarea de baza a bunurilor imobile se stabileste avandu-se in vedere pretul de achizitie pentru bunurile imobile dobandite prin cumparare, majorat cu 5%, sau valoarea imobilului mentionata in act, daca acesta a fost dobandit prin donatie, schimb, renta viagera, dare in plata, adjudecare, contract de intretinere, hotarare judecatoreasca sau alte metode, majorata cu 5%. Pentru constructiile noi, se ia in calcul costul acestora la data realizarii, dovedit prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, la care se adauga valoarea terenului aferent. Daca valoarea de baza nu se poate stabili prin aceste modalitati, se ia in calcul cea rezultata din expertizele utilizate de catre camerele notarilor publici, la data dobandirii imobilelor.
Daca la data dobandirii nu erau intocmite expertize de catre notarii publici, se ia in calcul valoarea stabilita la dobandire, actualizata cu rata inflatiei. Pentru terenurile si constructiile de orice fel, dobandite de contribuabili intr-o modalitate din care nu rezulta valoarea la care acestea au fost dobandite, valoarea de baza este valoarea minima stabilita in prima expertiza utilizata de camera notarilor publici in circumscriptia careia se afla terenul. La valoarea de baza se pot adauga si costul lucrarilor si serviciilor de natura sa creasca valoarea imobilului, la data efectuarii acestora, dovedite prin raport de expertiza.
Expertizele intocmite de camerele notarilor publici vor fi reactualizate cel putin o data pe an si avizate de DGFP Constanta.
Pierderea din transferul proprietatii imobiliare reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

De lucru pentru notari

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil. Obligatia de a calcula, incasa si vira acest impozit la bugetul de stat revine notarilor publici. In cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin alta procedura decat cea notariala, contribuabilul are obligatia sa declare venitul obtinut, in maximum 5 zile de la data instrainarii bunului, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal. Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare. Aceasta trebuie sa cuprinda, pentru fiecare tranzactie, partile contractante, valoarea inscrisa in documentul de transfer, impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si taxele notariale aferente transferului.

Citește totul despre:

Comentarii