MEN: Prin proiectul rectificării bugetare, se propune diminuarea cheltuielilor

Ministerul Educaţiei precizează că, prin proiectul de rectificare bugetară, cheltuielile instituţiei ar urma să fie diminuate cu circa un miliard de lei, dar, chiar şi aşa, bugetul beneficiază de fonduri mai mari cu 42,4% faţă de anul 2018.

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 07.08.2019 - 12:46

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) precizează că, prin proiectul rectificării bugetare, se propune diminuarea cheltuielilor cu circa 1,03 miliarde de lei, în condiţiile în care bugetul instituţiei a beneficiat de o creştere de aproape 10 miliarde de lei faţă de anul 2018, iar execuţia pe primul semestru este de 46%.

În suma de 1,03 miliarde de lei intră 400 de milioane de lei la "Cheltuieli de personal”, în urma supraestimării acestei categorii de cheltuieli la alcătuirea bugetului la începutul anului.

"De asemenea, prin plata obligaţiilor către personalul didactic generate de sentinţele judecătoreşti au fost obţinute economii cu dobânzile aferente. Suma rămasă după rectificare asigură plata salariilor până la sfârşitul anului, plata titlurilor executorii, precum şi plăţile ce derivă din aplicarea Legii nr. 85/2016", arată MEN.

Totodată, 440 de milioane de lei ar urma să fie luaţi de la "Asistenţa socială”, sume aferente programului "Merg la şcoală”, întrucât, până în prezent, actul normativ necesar derulării acestui program nu a fost aprobat, 109,4 milioane lei de la "Transferuri între unităţi ale adiministraţiei publice" şi 7 milioane de lei de la "Bunuri şi servicii”. "Menţionăm că la aceste capitole, sumele anulate reprezintă reţinerile de 10% efectuate potrivit Legii 500/2002 privind finanţele publice, sume ce nu se repartizează în semestrul al doilea decât dacă este necesar, după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru", arată MEN.

Totodată, 80 de milioane de lei vor fi luaţi de la "Alte cheltuieli", MEN precizând însă că această diminuare nu afectează sub nicio formă plata burselor, respectiv a dobânzilor, 20 de milioane de lei de la "Active nefinanciare", ca urmare a menţinerii nivelului cheltuielilor, în semestrul II, la un nivel comparabil cu plăţile efectuate în primul semestru al anului.

"Referitor la Titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, suma de 2.1 miliarde de lei rămâne în buget drept credite de angajament, ceea ce dă posibilitatea începerii şi derulării proiectului „Instrumente pentru clasă - table interactive”. De asemenea, prin proiectul rectificării bugetare, la Titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” se propune suplimentarea bugetului cu suma de 30 de milioane de lei credite bugetare, în vederea finalizării obiectivelor de investiţii aferente Proiectului privind ducaţia timpurie (PRET), respectiv pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul secundar - ROSE", mai arată MEN.

Totodată, pentru învăţământul universitar, prin rectificare, se propune majorarea cheltuielilor cu suma de 500 de milioane lei, asigurată prin majorarea veniturilor proprii cu suma de 250 de milioane de lei şi reglementarea utilizării disponibilităţilor din anii anteriori în limita sumei de 250 de milioane de lei.

"Menţionăm că după rectificarea bugetară, bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale continuă să beneficieze de fonduri mai mari cu 42,4% faţă de anul 2018", susţin reprezentanţii MEN:

Comentarii