In data de 07.11.2020 a avut loc Adunarea Generala a Asociatiei Marea Loja Nationala din Romania

In data de 07.11.2020 a avut loc Adunarea Generala a Asociatiei Marea Loja Nationala din Romania (MLNR).

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 02.12.2020 - 12:54

Adunarea Generala a Asociatiei Marea Loja Nationala din Romania (MLNR), întrunita legal si statutar, la care au participat 241 reprezentanti, din totalul de 326 reprezentanti comunicati, astfel ca a fost indeplinita conditia cvorumului necesar pentru desfasurarea Adunarii Generale a Asociatiei.

Adunarea Generala a fost prezidata conform Statutului Asociatiei de către presedintele Asociatiei MLNR, domnul Prof. Univ. Dr. Radu BALANESCU, care a expus motivele evidente si indubitabile pentru care Adunarea Generala a Asociatiei s-a intrunit in mediul online pe platforma ZOOM, situatie generata de starea de alerta privind pandemia Sars Cov-2. Adunarea generala a Asociatiei MLNR a aprobat cu vot majoritar atat ordinea de zi cat si individual punctele nr. 1 și 2 din ordinea de zi. In urma epuizarii ordinii de zi, Presedintele Adunarii Generale domnul Prof. Univ. Dr. Radu BALANESCU a inchis lucrarile Adunarii.

Comentarii