Soluționarea cererilor de restituire a terenurilor confiscate de regimul comunist, amânată cu un an

Guvernul a amânat până la data de 1 ianuarie 2017 termenul până la care comisiile locale și județene de fond funciar au obligația de a soluționa toate cererile de restituire a terenurilor confiscate de regimul comunist, de a efectua punerile în posesie și de a elibera titlurile de proprietate.

Share

Carla Popa 0 comentarii

Actualizat: 30.12.2015 - 18:17

Guvernul a amânat până la data de 1 ianuarie 2017 termenul până la care comisiile locale și județene de fond funciar au obligația de a soluționa toate cererile de restituire a terenurilor confiscate de regimul comunist, de a efectua punerile în posesie și de a elibera titlurile de proprietate.

Executivul a decis, miercuri, printr-o Ordonanță de Urgență, prorogarea cu un an a unor termene prevăzute de Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, motivând că dorește să evite apariția unor blocaje.

Guvernul explică faptul că, inițial, comisiile de fond funciar aveau obligația să soluționeze cererile de retrocedare a terenurilor confiscate de regimul comunist până la 1 ianuarie 2016, reglementare care avea drept scop să asigure finalizarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari, având în vedere că acest proces a început în anul 1991.

Prin articolul 5 al legii au fost constituite comisii locale pentru inventarierea terenurilor, având scopul de a identifica suprafețele care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială. Până în prezent, procesul de inventariere a fost realizat în proporție de 98% şi a condus, în multe localități din țară, la identificarea a numeroase suprafețe, aflate în rezerva locală sau în proprietatea statului, care pot fi atribuite foștilor proprietari, susține Executivul, potrivit Mediafax.

Totodată, a fost prelungit cu un an, până la 1 ianuarie 2017, termenul de la care terenurile puse la dispoziția comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, dar nerestituite foștilor proprietari, vor trece, de drept, în Fondul național al terenurilor agricole și al altor imobile (denumit Fond național), administrat de Agenția Domeniilor Statului, și vor fi afectate valorificării punctelor potrivit Legii nr. 165/2013.

''În majoritatea localităților încă nu a fost finalizat procesul de restituire efectivă a terenurilor. Or, dacă nu ar fi fost prelungit termenul, de la 1 ianuarie 2016 la 1 ianuarie 2017, terenuri aflate astăzi la dispoziția comisiilor locale de fond funciar, chiar și fostele amplasamente ale cetățenilor sau terenuri acordate prin hotărâri judecătorești, ar trece, în mod automat, în Fondul național. În această situație, terenurile pe care anumite persoane sunt îndreptățite să le primească ar face obiectul licitațiilor la care pot participa exclusiv deținătorii de puncte. Prorogarea termenului are, astfel, rolul de a preîntâmpina o situație contrară ordinii juridice și scopului avut în vedere de legile restituirii'', argumentează Executivul.

O altă prevedere din ordonanța adoptată miercuri se referă la amânarea, pentru data de 1 ianuarie 2017, a termenului de la care foștii proprietari vor putea valorifica punctele, prin participarea la licitaţiile naţionale, în cadrul cărora se vor putea achiziţiona imobile din Fondul național. Anterior, termenul era stabilit tot pentru 1 ianuarie 2016. ''Prelungirea acestui termen a fost necesară întrucât din cauza întârzierilor în procesul de inventariere, Fondul național nu corespunde, în acest moment, ca structură a terenurilor care îl compun, nici la nivel teritorial, nici la nivel valoric, scopului avut în vedere de lege. Prorogarea termenului vine și în întâmpinarea cererilor formulate de asociațiile foștilor proprietari, motivate de faptul că la 1 ianuarie 2016 ar exista un număr foarte mic de deținători de puncte, raportat la numărul mare de persoane care așteaptă această măsură compensatorie'', se arată în comunicatul Executivului.

Guvernul Ponta şi-a asumat răspunderea în aprilie 2013 pe Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, act normativ care care prevede regulile pentru restituirea în natură a imobilelor, sau, în situaţia în care acest lucru nu mai este posibil, compensarea prin puncte.

Citește totul despre:

Comentarii

loading...