CE solicită României să transpună integral normele UE în privinţa păstrării datelolor

Comisia Europeană a solicitat joi în mod oficial Germaniei şi României să ia măsuri în vederea asigurării conformităţii depline cu normele UE în domeniul păstrării datelor, în termen de două luni, ...

Share

Andra Dumitru 0 comentarii

27.10.2011 - 15:58

Comisia Europeană a solicitat joi în mod oficial Germaniei şi României să ia măsuri în vederea asigurării conformităţii depline cu normele UE în domeniul păstrării datelor, în termen de două luni, informează un comunicat.

Executivul european notează că, de la momentul pronunţării de către Curtea Constituţională a Germaniei şi, respectiv, a României, a hotărârilor de anulare a legilor naţionale de transpunere a Directivei privind păstrarea datelor, cele două ţări nu au arătat când şi în ce mod vor adopta noile acte legislative în materie.

Directiva privind păstrarea datelor obligă companiile de telefonie şi furnizorii de servicii de internet să stocheze datele privind traficul de telecomunicaţii şi localizarea, în scopuri legate de aplicarea legii.

Întârzierile înregistrate în prezent în Germania şi România în ceea ce priveşte transpunerea directivei în legislaţia naţională ar putea avea un impact negativ asupra pieţei interne a comunicaţiilor electronice şi asupra capacităţii autorităţilor poliţieneşti şi judiciare de a depista, a cerceta şi a urmări penal infracţiunile grave, precizează CE.

Prin urmare, Comisia a decis să adreseze acestor ţări două avize motivate (a doua etapă a procedurii de infringement), solicitându-le să remedieze această încălcare a dreptului UE.

Bruxellesul reaminteşte că Germania (în ianuarie 2008) şi România (în noiembrie 2008) au notificat Comisia cu privire la măsurile naţionale de transpunere a Directivei privind păstrarea datelor. Cu toate acestea, la 2 martie 2010, Curtea Constituţională a Germaniei a anulat anumite dispoziţii ale Legii privind supravegherea telecomunicaţiilor din 31 decembrie 2007. În data de 8 octombrie 2009, Curtea Constituţională a României a pronunţat o hotărâre similară prin care Legea nr. 298/2008 a fost declarată neconstituţională. Cele două instanţe nu au dispus că Directiva privind păstrarea datelor, în sine, ar fi neconstituţională. Cu toate acestea, deşi niciuna din concluziile enunţate în hotărârile celor două Curţi Constituţionale nu exclude transpunerea completă a directivei într-o manieră conformă cu dispoziţiile constituţionale din Germania şi România, încă nu au fost adoptate noi acte legislative.

La 17 iunie 2011, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere Germaniei şi României. Germania a răspuns în data de 16 august 2011 şi a informat Comisia că Ministerul de Justiţie al Germaniei a elaborat o propunere de transpunere a directivei, care, în prezent, se află în faza de consultare interministerială. De asemenea, informaţiile furnizate de autorităţile române confirmă faptul că negocierile privind o nouă lege sunt încă în derulare la nivel interministerial.

În absenţa unor proiecte de lege care să transpună integral Directiva privind păstrarea datelor şi în lipsa unor calendare detaliate pentru adoptarea acestora, Comisia a decis să adreseze Germaniei şi României un aviz motivat.

Directiva privind păstrarea datelor (2006/24/CE) a fost adoptată în 2006 şi ar fi trebuit transpusă în legislaţia naţională până la data de 15 septembrie 2007, statele membre având posibilitatea de a amâna păstrarea datelor comunicaţiilor privind accesul la internet, poştă electronică şi telefonia prin internet, până la 15 martie 2009.

Păstrarea datelor se referă la stocarea datelor privind traficul şi localizarea care rezultă din comunicaţiile electronice (şi nu datele privind conţinutul comunicaţiilor). În temeiul directivei, datele privind traficul şi localizarea păstrate de către furnizorii de servicii de internet şi societăţile de telefonie vor fi puse doar la dispoziţia autorităţilor naţionale de aplicare a legii, în anumite cazuri, în conformitate cu legislaţia naţională, şi dispoziţiile relevante ale dreptului UE şi ale dreptului public internaţional.

În aprilie 2011, Comisia a adoptat un raport de evaluare care analizează modul în care statele membre au transpus directiva şi care evaluează folosirea datelor păstrate şi impactul asupra operatorilor şi consumatorilor.

Citește totul despre:

Comentarii