Carmen Palade, sancționată de către ASF. Autoritatea de Supraveghere Financiară a dat o amendă de 20.000 lei

După mai bine de un an de nereguli crase la Unirea Shopping Center SA, controlorul pieței de capital a luat o decizie în privința celei care conduce firma. Sancțiunea a fost dată publicității printr-un comunicat de presă foarte laconic.

Share

Andrei Mărgăritescu 0 comentarii

21.07.2017 - 10:48

După mai bine de un an de nereguli crase la Unirea Shopping Center SA, controlorul pieței de capital a luat o decizie în privința celei care conduce firma. Sancțiunea a fost dată publicității printr-un comunicat de presă foarte laconic.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să o sancționeze cu amendă de 20.000 de lei pe Carmen Palade (fostă Adamescu), în calitatea sa de președinte al Consiliului de Administrație al Unirea Shopping Center, ca urmare a repetatelor încălcări ale unor măsuri și decizii anterioare ale ASF. „Până în prezent, societatea Unirea Shopping Center nu a făcut publice situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015“, iar „Carmen Adamescu nu a întreprins demersurile necesare punerii în aplicare a celor dispuse prin Decizia ASF nr. 33/12.01.20017 (…), respectiv nu a solicitat întrunirea membrilor CA în vederea adoptării unei decizii privind convocarea AGOA“, se arată în decizia ASF.


 

Mai mult, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, Carmen Palade a mai fost sancționată de aceeași instituție cu o amendă de 7.500 de lei în august 2016 și cu o amendă de 12.000 de lei în ianuarie 2017, „fiind avută în vedere în acest sens atitudinea constant neconformă manifestată în raport cu obligația de asigurare a cadrului necesar exercitării de către acționari a drepturilor recunoscute de lege“.

ASF: Deficiențe majore la „Unirea“

Carmen Palade nu este, așadar, la prima încălcare a normelor ASF. Astfel, amenda anunțată pe 19 iulie de către Autoritatea de Supraveghere Financiară vine mai ales după nerespectarea deciziei nr. 33 din ianuarie anul acesta, care a avut în vedere „următoarele: – (...) societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare au obligația de a pune la dispoziția publicului și de a transmite operatorului de sistem și ASF, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, rapoarte anuale care cuprind, printre altele, situaţiile financiare anuale auditate de un auditor financiar, elaborate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, aprobate de organul statutar competent; – până în prezent reprezentanții societății Unirea Shopping Center S.A. nu au convocat A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – n.r.) în vederea aprobării situațiilor financiare aferente exerci­țiului financiar 2015 și, pe cale de consecință, situațiile financiare anuale, împreună cu raportul anual, aprobate de adunarea generală a acționarilor, nu au fost trans­mise și puse la dispoziția publicului“. Prin urmare, a mai arătat ASF, „se constată că societatea Unirea Shopping Center S.A. nu a dus la îndeplinire obligația prevăzută de (...) Regulamentul CNVM nr. 1/2006“.S-a cerut remedierea „în regim de urgență“. Degeaba

După acest preambul, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis ast­fel: „Consiliul de Administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. are obligația de a întreprinde, în regim de urgență, toate demersurile necesare respectării cerințelor legale de transparență incidente emitenților de valori mobiliare în ceea ce privește transmiterea raportului anual aferent exercițiului financiar 2015, cuprinzând situațiile financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor, în caz contrar urmând a fi dispuse față de persoanele responsabile sancțiunile prevăzute de lege“.

Decizia nr. 33 a ASF, așa cum am arătat mai sus, a fost emisă pe 12 ianuarie a.c. și cerea întreprinderea „în regim de urgență“ a acelor demersuri „necesare respectării cerințelor legale de transparență“.  Dar abia pe 19 iulie a.c., deci la șase luni și o săptămână după ce se cerea urgent ceva, ASF a hotărât amendarea președintelui Consiliului de Administrație al societății Unirea Shopping Center S.A.   

ASF, împăciuitoare cu Palade

Până la decizia de acum două zile, ASF s-a purtat cu mănuși cu Carmen Palade. Astfel, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, condusă până de curând de către controversatul Mișu Negrițoiu, a tărăgănat cât s-a putut de mult aplicarea unor sancțiuni în cazul „Unirea“. Abia în luna august a anului trecut, reglementatorul pieței de capital le-a amendat pe Carmen Palade cu 7.500 de lei și pe Marina Leu, director economic al Unirea Shopping Center, cu 5.000 de lei. Mărunțiș pentru cele două, având în vedere sumele vehiculate curent, de milioane de euro. Acționarul majoritar a insistat cu adrese repetate la ASF, căreia i-a cerut să intervină ferm pentru revenirea la legalitate. Abia pe 12 octombrie 2016 Autoritatea a emis o decizie prin care societatea era sancționată cu avertisment pentru netransmiterea raportului anual aferent exercițiului financiar 2015.

Acte false depuse la Registrul Comerțului

 În războiul dintre acționarul majoritar al magazinului „Unirea“ și administratorul companiei s-a deschis un nou front, la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Șefa de facto a Consiliului de Administrație al „Unirea“, Carmen Palade (fostă Adamescu), a trimis Registrului acte neconforme cu realitatea, înregistrate de instituție fără verificări. Registrul Comerțului a admis că nu s-a asigurat dacă documentele sunt reale.Într-un răspuns la solicitarea RL, reprezentanții ONRC au precizat: „Cu referire la verificarea autenticității documentelor (...), dispozițiile legale în vigoare nu conferă oficiilor Registrului Comerțului de pe lângă tribunale prerogativa de a stabili autenticitatea acestora. În acest sens (...) solicitantul (...) răspunde pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor (...)“.

Administratorul conduce în dauna acționarului

La Unirea Shopping Center S.A. războiul se duce între acționarul majoritar (cu peste 74%), The Nova Group Investments Romania S.A. (TNGIR), și Carmen Palade (fostă Adamescu), șefa de facto a societății, care refuză să părăsească această poziție, deși nu are susținerea TNGIR. În ciuda unui proces început în mai 2016, situația nu a fost tranșată nici până astăzi. Mai mult, după un an de tergiversări absurde într-un proces simplu, Alexander Adamescu (care controlează The Nova Group Investments Romania S.A.) a decis să sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția Judiciară.

Adamescu reclamă că nu reușește să administreze mall-ul din centrul Capitalei. Problema lui Alexander Adamescu este că judecătoarea Monica Nica de la Tribunalul Municipiului București refuză, practic, să ia act de faptul că în fruntea Consiliului de Administrație al „Unirea“ se află o persoană care nu are susținerea acționarului majoritar. Este vorba, desigur, despre Carmen Palade (fostă Adamescu), ex-soția omului de afaceri Dan Adamescu.   

Citește totul despre:

Comentarii

loading...