Control al Transporturilor la magistrala 5 de metrou Drumul Taberei- Pantelimon

Corpul de Control al Ministrului Transporturilor a constatat, în urma unui control privind execuţia Magistralei 5 de metrou, deficienţe în implementarea proiectului care au condus la întârzieri în derularea contractului dar şi la suplimentarea costurilor pentru Metrorex.

Share

Rl online 0 comentarii

22.11.2018 - 10:52

Controlul a vizat respectarea prevederilor legale şi contractuale în derularea contractului de proiectare şi execuţie a Magistralei 5 de metrou- Drumul Taberei- Pantelimon. Tronson 1. Drumul Taberei-Universitate. Secţiunea Râul Doamnei- Haşdeu (Opera)-Structura de rezistenţă(“Proiectul”), potrivit ministerului.

Verificările au fost efectuate în perioada 22 – 31 august.

În urma controlului efectuat rezultă indicii cu privire la existenţa unor nereguli sau posibile fraude în implementarea proiectului aşa cum sunt ele definite în Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Raportul arată că valoarea contractului a fost subestimată la lansarea procedurii de achiziţie iar în derulare au intervenit majorări substanţiale ale valorii acestuia, informaţii ce reprezintă indicii de fraudă.

În urma analizării modului în care a fost pregătită şi derulată licitaţia publică şi a modului de stabilire a termenilor contractuali şi implementarea contractului s-a constatat generarea de costuri suplimentare de către autoritatea contractantă în favoarea executantului în valoare de peste 188 milioane lei.

Având în vedere prevederile legale, precum şi faptul că proiectul este finanţat din fonduri ale Uniunii Europene, organele de control consideră necesară sesizarea Departamentului pentru lupta Antifraudă-DLAF, pentru cercetarea şi luarea măsurilor.

Totodată, membrii Consiliului de Administraţie al Metrorex precum şi conducerea societăţii vor analiza constatările şi concluziile raportului Corpului de Control al ministrului Transporturilor, Lucian Şova şi vor dispune măsurile legale pentru stabilirea, cercetarea şi sancţionarea după caz a personalului responsabil pentru deficienţele constatate.

Comentarii