Asociaţia Elevilor din Constanţa va da în judecată Ministerul Educaţiei

Asociaţia Elevilor din Constanţa va da în judecată Ministerul Educaţiei pentru obligarea elevilor cu media 5 să urmeze învăţământul profesional.

Share

Rl online 0 comentarii

Actualizat: 05.09.2019 - 18:45

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a transmis, joi, printr-un comunicat de presă, va chema Ministerul Educaţiei Naţionale în judecată pentru anularea în parte a Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, pentru obligarea elevilor ce au obţinut media de admitere sub nota 5 să urmeze învăţământul profesional.
 
Sursa citată menţioneză că, în 27 august, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat ordinul prin care reglementa organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul de stat în anul şcolar 2020-2021. Printre prevederile acestui ordin, la art. 2, alin. (10) se arată că elevii care obţin media de admitere sub 5.00 nu pot participa la repartiţia computerizată în unităţile de învăţământ liceal de stat.
 
Asociaţia Elevilor din Constanţa spune că, în 14 august, în cadrul Comisiei de Dialog Social a MEN a fost dezbătută măsura aceasta, AEC exprimându-şi dezacordul faţă de ea.
 
"În perspectiva adaptării sistemului educaţional românesc la standardele secolului XXI şi la cele europene, traseul educaţional pe care fiecare elev îl urmează ar trebui să fie ales de către acesta, luând în considerare interesele şi aptitudinile pe care le are. Acest fapt derivă şi din principiul enunţat de Legea educaţiei naţionale, al centrării sistemului educaţional pe beneficiarul său primar, elevul. Cu titlu de exemplu, dacă un elev nu are capacităţile necesare pentru a accede în învăţământul teoretic, dar are aptitudini în ceea ce priveşte artele sau sportul, el ar trebui să aibă posibilitatea de a opta pentru învăţământul vocaţional”, se arată în comunicat.
 
Asociaţie Elevilor din Constanţa consideră că, dacă un elev nu a putut obţine media minimă pentru a ajunge la liceu, acest lucru nu garantează că are competenţele necesare pentru învăţământul profesional, ci poate avea cauze diverse, ce ţin atât de pregătirea cadrelor didactice, cât şi de condiţiile socio-economice ale familiilor lor. 
 
Preşedintele AEC, Andrei Mihai Tănase, consideră că există discrepanţe între mediul urban şi rural şi în ceea ce priveşte nivelul de pregătire al cadrelor didactice.
 
"Este de la sine înţeles că nu putem avea aceleaşi pretenţii de la un elev care trăieşte într-o familie cu condiţie materială moderată, comparativ cu unul dintr-o familie cu condiţie materială deficitară. La fel, există discrepanţe între mediul urban şi rural, mai ales în ceea ce priveşte nivelul de pregătire al cadrelor didactice, cei mai mulţi profesori cu gradul I aflându-se în liceele „de top” din mediul urban, în timp ce profesorii debutanţi ajung, de regulă, în şcolile din mediul rural. Dacă un elev are potenţialul să ajungă un bun doctor, acesta poate fi irosit dacă statul nu a fost în stare să îi asigure condiţiile necesare pentru a îl exploata. Ca urmare, dacă un elev obţine media 5.00 la admitere, asta nu denotă din start că el nu este potrivit pentru învăţământul teoretic", a declarat Andrei-Mihai Tănase.
 
Asociaţia Elevilor spune că există nenumărate cazuri în care elevi care au obţinut sub media de admitere 5.00 au reuşit să ajungă în învăţământul teoretic şi să promoveze examenul de bacalaureat cu o medie mare, iar acest lucru dovedeşte că evoluţia academică a elevilor ţine într-o mare măsură şi de condiţiile în care aceştia şi-au desfăşurat activitatea.
 
Din aceste motive, AEC anunţă că va acţiona în instanţă Ministerul Educaţiei Naţionale şi va continua demersurile pentru apărarea drepturilor elevilor şi promovarea unui sistem de învăţământ centrat cu adevărat pe elev.

Comentarii