Precizări ale Ministerului Educaţiei privind condiţiile retragerii titlului de doctor în cazul unui plagiat

de Carla Popa , 02 martie 2016 - stire actualizata la ora 19:26, 02 martie 2016
Precizări ale Ministerului Educaţiei privind condiţiile retragerii titlului de doctor în cazul unui plagiat

Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza în scris Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia şi indiferent de data acordării titlului, prevede o Hotărâre de Guvern adoptată miercuri, transmite Agerpres

Potrivit acesteia, în termen de 45 de zile, CNATDCU trebuie să se pronunţe cu privire la această sesizare, decizia putând fi contestată în termen de 10 zile, iar Consiliul având alte 10 zile pentru analiza acesteia. Potrivit unui comunicat de presă al MENCŞ, deciziile CNATDCU vor deveni obligatorii pentru ministru, care va trebui să emită ordinul de retragere a titlului şi eventualele sancţiuni pentru şcolile doctorale. 

"Având în vedere responsabilitatea şcolii doctorale în acordarea titlului de doctor, în perioada de analiză a sesizării, CNATDCU va cere şi o decizie a instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat, cu privire la obiectul acesteia. Astfel, procedura privind retragerea titlurilor de doctor se va întinde pe durata a maximum două luni şi cinci zile", precizează comunicatul de presă. 

În cazul în care CNATDCU constată nereguli, propune ministrului aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea situaţiei: retragerea calităţii de conducător de doctorat, retragerea titlului de doctor, retragerea acreditării şcolii doctorale. "În acest context, Guvernul a adoptat încă o reglementare, printr-o Ordonanţă de urgenţă, stabilind că diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul comunicării dispoziţiei de retragere a titlului", explică MENCŞ. 

Hotărârea de Guvern adoptată miercuri stabileşte totodată că susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor etape: doctorandul predă teza în format electronic şi, după caz, în format printat la secretariatul şcolii doctorale, şcoala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU - acesta poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel naţional privind detecţia de similitudini, rapoartele de similitudini se includ în "dosarul de doctorat". 

Totodată, teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare, după această pre-susţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice, iar referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în "dosarul de doctorat". 

"Teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul doctorandului, secretariatul şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat. Cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere se depune la secretariatul şcolii doctorale cu minim 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Şcoala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit", precizează MENCŞ. 

Actul normativ introduce o serie de prevederi care întăresc caracterul public al tezei de doctorat. Astfel, rezumatul tezei este publicat pe site-ul universităţii sau, după caz, al Academiei Române şi poate fi consultat public după emiterea dispoziţiei de numire a comisiei de susţinere, teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universităţii sau, după caz, a Academiei Române cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea publică. 

"Lucrarea de doctorat rămâne document public la biblioteca universităţii sau, după caz, a Academiei Române. Dacă doctorandul nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională după emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor, tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a dreptului de autor. Dacă doctorandul optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primeşte un termen de graţie de maximum 24 luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de graţie, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma naţională cu atribuirea unei licenţe de protecţie a dreptului de autor", mai afirmă MENCŞ. 

Potrivit sursei citate, după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligaţia de a notifica Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) asupra acestui fapt şi de a transmite indicaţia bibliografică şi un link la publicaţie, care vor fi făcute apoi publice pe platforma naţională. De asemenea, după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligaţia transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctor la Biblioteca Naţională a României unde poate fi accesat la cerere. 

Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent. "Modificările legislative au fost adoptate ca urmare a recomandărilor cuprinse în Raportul grupului de lucru constituit în decembrie 2015, din 10 experţi recomandaţi de universităţi şi Academia Română (raport ce poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educaţiei), pe baza recomandărilor survenite în urma dezbaterii publice, precum şi a discuţiilor din Guvernul României", subliniază reprezentanţii MENCŞ.

Comentarii

  • Tabita

    03 martie 2016 14:29

    Acum! Venituri imediate, din prima luna! 100-285 de euro lunar! Avem nevoie urgent de oameni seriosi si interesati de o colaborare in timpul liber sau full-time, la alegere, pentru castiguri rapide, 100 de euro lunar part-time sau 285 euro lunar full-time, chiar din prima luna! Cerem si oferim seriozitate totala! Pentru mai multe detalii, contactati imediat unul dintre membrii echipei noastre, la una dintre adresele noastre de email tabita_podeayahoo.com

    raspunde comentariului
anunturi mica publicitate
Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai importante titluri pe e-mail.

Copyright © 2014. Toate drepturile rezervate RomaniaLibera.ro

Dezvoltat de Bluebay Design