Jobul săptămânii: Grefier, sprijin pentru magistraţi

de Andrei Munteanu , 23 octombrie 2011
grefier

Profesia de grefier este reglementată prin Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar din instanţe şi parchete, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 304/ 2004 privind organizarea judiciară. Astfel, printre altele, grefier poate ajunge o persoană care nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal, are studii superioare de specialitate sau studii medii, cu-noştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere şi este absolventă a Şcolii Naţionale de Grefieri.

În cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, pot activa grefieri având mai multe specializări. Prin urmare, un grefier poate lucra în sala de şedinţă, poate fi statistician, documentarist, arhivar, registrator sau specialist IT.

Incompatibilităţi

Funcţia de grefier este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată. Prin urmare, un grefier nu poate desfăşura activităţi comerciale, de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură. De asemenea, să nu aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare ori de control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv la bănci sau la alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome. Totuşi, el poate deţine o funcţie didactică din învăţământ.

Recrutarea grefierilor se face, de regulă, prin Şcoala Naţională de Grefieri, dar legea permite şi organizarea unor concursuri de ocupare directă a posturilor de grefier, organizate de curţile de apel sau parchetele de pe lânga acestea. În cazul Şcolii de Grefieri, admiterea se organizează anual. Pentru grefierii cu studii superioare juridice, durata cursurilor este de şase luni şi constă în pregătirea teoretică şi stagiu practic. Mai mult, pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau studii medii, durata cursurilor este de un an. La final, absolvenţii cu atestat ai şcolii vor fi repartizaţi, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea.

Odată intraţi în sistem, grefierii pot fi promovaţi în funcţii de conducere prin concurs de verificare a pregătirii profesionale şi a aptitudinilor manageriale. Totuşi, ei trebuie să aibă o vechime de minimum trei ani şi o activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul „foarte bine" în ultimii trei ani. Excepţie fac grefierii cu studii superioare, care trebuie să fi fost în funcţie cel puţin şase luni.

Atribuţii

Conform legislatiei actuale, grefierul din instanţele judecătoreşti are numeroase competenţe atât în managementul dosarelor şi în realizarea şedinţelor de judecată, cât şi în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţei. De exemplu, un grefier de şedinţă întocmeşte conceptele pentru citarea părţilor din proces, întocmeşte actele de procedură dispuse de completul de judecată, completează borderourile şi predă corespondenţa pentru ex-pediere, completează condica şedinţelor de judecată, tehnoredactează hotărârile judecătoreşti, ori transcrie înregistrările audio ori stenogramele şedinţelor de judecată.

Pe de altă parte, un grefier care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parchetelor se ocupă de înregistrarea corespondenţei, a sesizărilor penale şi a celorlalte plângeri, cereri, sesizări şi memorii ale cetăţenilor sau de redactarea actelor procedurale şi procesuale precum şi a situaţiilor dispuse în dosar, de netrimitere şi de trimitere în judecată. 

Un grefier nu poate desfăşura activităţi comerciale, de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură.

 Îndatoriri

-   să îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu cu profesionalism, imparţialitate şi celeritate.

-  să respecte incompatibilitatea funcţiei de grefier cu oricare alta publică sau privată.

-   să respecte interdicţia de a desfăşura activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse.

-   să respecte interdicţia de a fi membru al unui grup de interes economic.

-   să păstreze secretul profesional.

-   să respecte programul de lucru şi să rezolve lucrările în termenele stabilite.

-   să prezinte, în condiţiile stabilite de lege, declaraţia de avere şi cea de interese.

 

Sursa: www.grefieri.ro

Comentarii

Ultima ora

anunturi mica publicitate

Urmareste-ne pe Facebook

Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai importante titluri pe e-mail.

Copyright © 2014. Toate drepturile rezervate RomaniaLibera.ro

Dezvoltat de Bluebay Design