Dragostea în Evul Mediu. Doamna Clara și voievodul Alexandru Nicolae Basarab, căsătoria care a stins litigiul între regii Ungariei și voievozii Valahiei

de Claudiu Padurean , 06 martie 2017 - stire actualizata la ora 19:38, 04 martie 2017

Povestea de dragoste a celor două capete încoronate s-a petrecut într-o epocă de mari transformări statale și religioase.

Una dintre tradițiile românești cu rădăcini în Evul Mediu este Dragobetele, o sărbătoare a iubirii și a primăverii. Etnologii consideră că această sărbătoare, atestată documentar abia din secolul al XIX-lea, este ilustrativă pentru o epocă despre care o prejudecată adânc înrădăcinată spune că, cel puțin la nivelul aristocrației, căsătoriile erau aranjate și aveau loc mai mult din interes. Tocmai de aceea, „România liberă“ aduce în atenția cititorilor trei povești de dragoste din Evul Mediu, petrecute în cele trei state locuite de români: Valahia, Transilvania și Moldova. Cele trei povești de dragoste vor fi publicate în trei episoade diferite.

Doamna Clara și voievodul Alexandru Nicolae

Povestea de dragoste dintre Doamna Clara și Alexandru Nicolae, voievodul Valahiei, s-a petrecut într-o epocă de mari transformări. Alexandru Nicolae era descendentul unei familii aristocratice transilvănene cu origini cumane, de credință catolică, după cum afirmă istoricul Neagu Djuvara.

Tatăl său, Basarab I, este considerat întemeietorul Valahiei, principatul românesc de la sud de Carpați. În epocă, nu era folosită denumirea de Țara Românească, o creație a secolului XIX. Însă Valahia nu este singurul caz de acest fel, în care denumirea pe care o foloseau oamenii Evului Mediu nu corespunde denumirii pe care o utilizăm noi pentru a desemna statele lor. Cel mai faimos exemplu este cel al Imperiului Bizantin, o denumire creată, de asemenea, în secolul al XIX-lea. Bizantinii din Evul Mediu foloseau sintagma de Imperiul Roman sau de Romania pentru a-și desemna statul, iar pentru a se numi pe ei înșiși foloseau etnonimul de romei, adică de romani sau de urmași ai romanilor.

Este cunoscută bătălia de la Posada, în care românii, aliați cu tătarii, conduși cu toții de Basarab I, au înfrânt, în 1330, oastea condusă de Regele Ungariei și Croației, francezul Carol Robert de Anjou.

În 1330, fiul lui Basarab I, Alexandru, era, probabil, deja asociat la domnie, pe care a păstrat-o până la moarte, în 1364. Cel mai probabil, Basarab I a decedat în 1352, dată de la care fiul său Alexandru Basarab a rămas singur stăpânitor al principatului de la sud de Carpați.

Papa Clement al VI-lea îl numea „fiu“ și „nobil bărbat“

Ca urmare a victoriei de la Posada, principatul Valahiei devenise un stat important. Lucrul este dovedit de o scrisoare a Papei Clement al

VI-lea din 17 octombrie 1345, în care îl lăuda pe „nobilul bărbat Alexandru Bassarati“ și îl îndemna să stăruiască în răspândirea credinței catolice.

La acea dată, Alexandru Basarab era căsătorit cu Doamna Clara de Dăbâca. Ea provenea dintr-una dintre cele mai importante familii aristocratice transilvănene. Tatăl său, un militar destoinic, de origine maghiară, fusese numit Ban de Severin, adică guvernator al uneia dintre cele mai expuse provincii de graniță a regatului Ungariei.

Probabil, căsătoria lui Alexandru Basarab cu Doamna Clara, fiica Banului de Severin, care era și conte de Dăbâca, a fost modalitatea prin care regii Ungariei și voievozii Valahiei au convenit să stingă litigiul asupra Banatului de Severin, fostă provincie a Imperiului Bulgar, care dăduse naștere și conflictului armat din 1330. Este posibil ca această căsătorie, fondată pe un interes patrimonial și expresia unei politici de alianță, să se fi transformat într-o dragoste puternică.

Valahia intră în lumea bizantină

În epocă, voievodul Alexandru Basarab a dorit să obțină recunoașterea ca suveran autocrat, iar în Evul Mediu recunoașterea statală era una religioasă. Existau două surse ale legitimității, de unde conducătorul unui nou stat putea primi mirul sfințit care îl transforma în suveran și suzeran sau domn autocrator: Roma și Constantinopolele.

Alexandru Basarab a cerut mai întâi această recunoaștere de la Papă. Însă Papa de la Roma considera că voie-vodul de la sud de Carpați trebuie să rămână vasalul regelui Ungariei, de la care primise și dreptul de a fi suzeranul Țării Făgărașului și al Amlașului și care primise o serie de drepturi asupra Banatului de Severin, condus de socrul, apoi de cumnatul său.

În aceste condiții, Alexandru Basarab a cerut recunoașterea ca autocrat de la Constantinopole. Patriarhul constantinopolitan a fost de acord, însă a pus condiția ca Alexandru Basarab să adopte confesiunea greco-orientală, cunoscută azi sub numele de ortodoxă. În epocă, cele două confesiuni creștine majore nu erau desemnate drept catolică și ortodoxă, ci latină și grecească. Oamenii Evului Mediu credeau că separarea dintre cele două biserici creștine, produsă în 1054, este ceva temporar și depuneau eforturi mari pentru unirea lor. De aceea, în acest articol, termenii greco-oriental și ortodox exprimă, fără intenția de a răni vreo sensibilitate, aceeași noțiune, confesiunea care a evoluat azi în Biserica Ortodoxă.

Adoptarea confesiunii ortodoxe a pus la grea încercare căsătoria cu Doamna Clara. Aristocrata maghiară din Transilvania își iubea cu patimă soțul, după cum cred istoricii, însă a refuzat să îmbrățișeze și ea noua confesiune a soțului său. Concret, anul 1359 a fost cel în care Alexandru Basarab a trecut la confesiunea greco-orientală. Potrivit unui obicei larg răspândit în epocă, el a adoptat și un al doilea nume, Nicolae. De atunci, el a rămas cunoscut în istoriografia românească sub numele de Alexandru Nicolae Basarab sau, după alți istorici, Nicolae Alexandru Basarab.

Anul convertirii sale poate fi stabilit în relație cu transferarea vechiului scaun mitropolitan de la Vicina, din Dobrogea, pe atunci parte a Imperiului Bizantin, la Câmpulung, vechea capitală domnească, sau la Curtea de Argeș. Există dispute între istorici cu privire la situarea scaunului mitropolitan, însă este posibil ca ambele orașe care aveau pe atunci curți domnești să fi găzduit, pe rând, reședința mitropolitană. Existența a două curți domnești indică faptul că nucleul principatului românesc de la sud de Carpați rezultase dintr-o unire sau dintr-o anexare a două mici cnezate sau voievodate preexistente.

Așadar, din 1359, voievodul Valahiei intră în lumea bizantină, rupe legăturile de vasalitate cu regele Ungariei și devine vasal al Împăratului de la Constantinopole. Mitropolitul bizantin Iachint se mută de la Vicina și vine în Valahia, care, dotată cu propria mitropolie, are toate atributele unui stat medieval propriu-zis. Alexandru Basarab nu a trecut singur la confesiunea de rit grecesc. Împreună cu el, cea mai mare parte a familiei sale, inclusiv fiul și moștenitorul său, Vlaicu-Vladislav, fiica sa Anca, soția de mai târziu a regelui sârb Ștefan Uroș, și o mare parte a curtenilor și locuitorilor Valahiei au adoptat noua confesiune.

Biserica Domnească din Curtea de Argeș, locul unde ascultau liturghia voievodul și apropiații săi, cu hramul Sfântului Nicolae, protectorul voievodului Alexandru Nicolae, este dată în grija mitropolitului Iachint, care împreună cu învățații săi călugări greci aduși de la Vicina, transformă orășelul românesc de munte într-un important centru de cultură.

Doamna Clara a Valahiei și fiica sa Ana, soția de mai târziu a ultimului împărat bulgar de Vidin, Strațimir, au preferat să rămână catolice, ca, de altfel, o parte importantă a nobilimii și populației principatului.

Pentru iubita sa Doamnă Clara, voievodul Alexandru Nicolae pune să fie ridicată o nouă biserică, catolică sau latină. Din dragoste pentru soțul său, care adoptase noul nume de Nicolae, Doamna Clara a stabilit ca noua sa biserică să aibă tot hramul Sfântului Nicolae. În Curtea de Argeș mai sunt păstrate ruinele acestei biserici și denumirea sa, Sân Nicoară.

Există unii istorici care susțin, fără nici un document, în virtutea stilului arhitectural cu influențe bizantine al bisericii Doamnei Clara, că ctitoria aceasta ar fi fost greco-orientală sau ortodoxă, însă acest lucru este cu totul improbabil, pentru că într-un orășel cu câteva mii de locuitori, așa cum era în epocă Curtea de Argeș, ar fi fost lipsit de sens să fie construite două biserici de aceeași confesiune, cu același hram.

Voievodul Alexandru Nicolae a continuat să dom-nească până în anul 1364, când a fost înmormântat în biserica din Câmpulung. Pentru unii istorici este evident faptul că voievodul a fost înmormântat în catedrala noii sale mitropolii, de aceea ei afirmă că primul scaun mitropolitan al Valahiei a fost Câmpulung, urmând a fi transferat la Curtea de Argeș abia în timpul succesorilor lui Alexandru Nicolae.

Doamna Clara ar fi putut să se recăsătorească, însă a preferat să rămână văduvă la Curtea de Argeș. Dragostea pe care i-a purtat-o soțului ei l-a impresionat pe fiul vitreg, din prima căsătorie a lui Alexandru Nicolae. Vlaicu-Vladislav Vodă a decis ca în 1369 să aducă, la cererea Doamnei Clara, un episcop catolic la Curtea de Argeș, lucru care dovedește, în opinia lui Nicolae Iorga, că pe atunci exista o foarte numeroasă comunitate de rit latin.

În epocă, decizia voievodului a stârnit entuziasm la Roma. Papa Urban al V-lea a emis o bulă în care o lăuda pe Doamna Clara și îl îndemna pe Vlaicu-Vladislav Vodă să revină la catolicism. Însă voievodul de la Curtea de Argeș avea alte planuri. Intrat în stăpânirea Banatului de Severin pe la 1368, condus de unchiul său, contele Ioan, fratele Doamnei Clara, voievodul a decis înființarea unei noi mitropolii în 1370, cea a Severinului, în fruntea căreia a instalat un învățat ierarh bizantin, Antin Critopolos.

Decizia de a crea o nouă mitropolie poate fi explicată prin faptul că, pe atunci, Valahia, care cuprindea Muntenia și posesiunile din Transilvania ale voievozilor de la Curtea de Argeș, și Banatul de Severin, care cuprindea Oltenia și o fâșie din Banatul de azi, funcționau ca două alcătuiri statale separate, unite doar în persoana voievodului, care le conducea pe ambele. Tot din acest motiv, în 1382 a fost înființată la Severin o a doua episcopie catolică, separată de cea de la Curtea de Argeș.

Familia voievozilor Valahiei reprezenta astfel un model de bună înțelegere. Multiconfesională și multietnică, legată prin alianțe matrimoniale cu împărații bulgari, cu regii sârbi și cu înalta aristocrație maghiară, familia domnitoare românească își dovedea capacitatea de a fonda un stat viabil și prestigios, dar și de a proteja cele două biserici creștine majore. Aceasta este poate cea mai importantă moștenire a Voievodului Alexandru Nicolae și a Doamnei Clara, moștenire asumată peste veacuri și de Familia Regală a României.

În vechea capitală voievodală de la Curtea de Argeș, în noua catedrală ortodoxă arhiepiscopală și regală, primul mormânt este cel al Reginei Ana, catolică precum Doamna Clara. Cele două Doamne, Clara și Regina Ana, rămân astfel simbolul luptei pentru bună înțelegere, reconciliere și unitate.   

Comentarii

 • nino1

  10 martie 2017 16:18

  PT Domnul Marcu FLORIN Istoria care ati invatat-to in Rumania, este versiunea Bucuresteana, pt cei care au absolvit Istorie-fililogie Va rugam mai citititi si alte carti!! din alte tari Adevara istoria este scrisa si a fost scrisa din totdeauna de PARTI NEUTRE. Spre exemplu VALACHIA este un nume imprumutat sau porecla data de Greci!! Tinutul de care vorbiti a fost didn totdeauna tara Rumaneasca! Numele de Rumania a fost imprumutat de locuitorii Moldava, Ardealul tara Rumaneasca, din dorinta de a fi latini 1847-stiiImperiul Bulgar, infiintat de ASSANI, a fost pur si simplu Creatia Macedonenilor Bulgarilor deci moldovenii ardelenii banatsenii bucurestenii nu au avut nici un rapportMihai Viteazul, mama lui era Macedoneana, nu rumanca, din Epir. Deci macedonean-Vlachos! Nu valach!Mushatinii erau tot Vlahos-Macedoneni, deci Fanariotsi cu Relatii-finnanciare in cartierul-FANAR, la POARTA IstanbulMatei Corvin, nu era ruman, ba Ungar, si totusi rumanii il fac al lor, Nu se poate!Pina la 1848, in Rumania se scrie cu chirilice, peste tot, exceptand lucrarea lui Neculce1600Acuma rumanii vor sa-si puna amprenta pe totti vorbitorii de dialect Latin in Balkan nu se poate!!Tot ce este la Sud de Dunare, s-a format la Sud de DunareExemplu Macedoneniii, deci locuitarii din Vechea Regiune Macedonia fost Imperiu au fost inca de la anul 200 A.D. commerciantii-caravanele, pt ROMAnii colonialisti Macedonia a fost Provincia ROMAna si nu Rumaneasca.Rumanii de la Nord de Dunare, nu avea cum sa vina la SUD, sa creeze un Imperiu, ASSAN, EI trebuia sa dislocuiasca populatia bastinasa-locala intaii Bulgari-greci-macedoneni.Deci revizuitiva istoria!Neagu Djuvara este cel mai mare fabricant de minciuni, din RumaniaEL afirma ca Macedonenii din EPIR, sud, sunt Rumanii! NU EI sunt incetateniti si Latinizati de ROMA!! Bizantinii se refera la ei ca ROMEii!Inca de la 146 B.C.

  raspunde comentariului
  • Marcu Florin

   24 aprilie 2017 5:34

   Pt.Nino,Ca sa intelegi istoria , tb sa te intorci la origini. Iar romanii au origini foarte sanatoase, de vreo 9000 adica dacice. Teritoriul ocupat de daci era unul urias pana in nordul Turciei, adica Cappadocia.Dacia din Turcia se numea Dacibuze cu capitala la Buzantoane,grecizat ulterior in Byzant.Pe meleagurile ocupat de daci s-au asezat in cele 2 valuri kurganice, grecii, un val vechi de 5500 Ani, format din micenieni, cretani, Spartan etc si un val nou de 3500 ani, aheii.Dacii vorbeau , ceea ce grecii numeau limba prisca , adica latina populara, practic erau Latinii primordiali.Capitala regatului dac este cu mult mai veche decat Arena si Roma, nu intru in detalii , mitologia veche dacica este la temelia cele grecesti, nu intru in detalii, se pot citi izvoarele istorice grecesti vechi pentru lamurire.Dacii au avut propriul alfabet, apoi prin Chiril si Metodie , l-au creat pe cel chirilic, drept pt. care l-au folosi t vreo 1200 de ani.Iancu de Hunedoara era roman, fiul sau Matei Corvin , era cel putin jumate roman, cu mult mai putin decat Petru Asan, fondatorul imperiului romano bulgar, roman get beget, cu origini nord dunarene. Pe teritoriul Bulgariei de azi, a existat statul dac al odrisilor, avand ca orase dominante Serdica, Sofia de astazi, Pulpudava, Plovdiv de astazi si Turnu Nou respectiv Veliko Tirnovo de astazi. Intre dacii odrisi si dacii din Campia Munteniei, cu capitala la Bucurestes, adica Bucuresti, daci condusi de faimosul Dromihaete adica Doru Mihaitavezi Paul Orosius exista o uniune tribala. Acestia este explicatia pentru care mormintul lui Doru Mihaita se afla in Bulgaria.Desi isi attribute o istorie care nu este a lor, desi au " mutat" Thracia pe teritoriul Bulgariei in locul Daciei, Thracia era pe locatia Turciei Europene de astazi, a Macedonia, Bosniei Herzegovina, Nordul Grecii si Cappadocia turceasca, arheologii bulgarii, spre deosebire de cei romani, tb laudati si felicitati pt.rivna cu care Scot la lumina vestigii dacice stravechi.Repet, intre daci si bulgarii mongoloizi ai lui Isparuh, Krum si Tervel nu este legatura etnica, existand aliantele conjucturale intre romani si bulgari care au format 2 tarate cu conducatori romani, Samuel si Asan.Bulgarii mongoloizi au fost exterminati de catre rusi la 1018. Bulgarii de azi, sunt de fapt vechi populatii romanesti, amestecate cu populatii vechi rusesti, pastratori ai vechiului alfabet chirilic, iar limba este rezultatul celor 2 amestecuri. Prezenta romanilor din Macedonia este una f.imp. si astazi cu reprezentanti de seama, vezi familia Becali.La anul 1900 exists proiectul injghebarii unui stat romanesc in Epir si Thesalia. Pe vremuri Salonicul Grecesc se numea in romaneste Saruna.Imparatul Constantin cel Mare a fost dac. De altfel intre 270 si 602, imperiul bizantin a fost condus de catre daci, motiv pentru care au fost numiti romei. Si inainte de 270 au fost imparatii daci.Aceeasi daci sunt si la originea triburilor vechi rusesti dintre Nistru, Don si Crimeea, si ca daci liberi suntem mandri d-asta.Pt detalii lingvistice tb consultant Mihai Vinereanu, Iulia Brings Etc

   raspunde comentariului
 • escobar

  06 martie 2017 9:53

  in acelasi "context" ar trebui "analizat" si mutarea capitalei regatului Ungariei de catre Carol Robert de Anjou la Timisoara....datorata sotiei sale si revenirea la Buda doar dupa moartea sotiei.....deci capitala Ungariei a fost pentru cativa anicred patru in TIMISOARA....

  raspunde comentariului
 • https://i1.wp.com/archaeologyinbulgaria.com/wp-content/uploads/2016/06/campaigns-of-tsar-ivan-asen-ii-second-bulgarian-empire-640x880.png?resize=640%2C880

  05 martie 2017 23:45

  Mențiune necesară - populația Valahiyei și Olteniyei n-a fost niciodată-în-istorie catolică, la acel moment dunărenii oacheși erea sub obroku' pravoslavnik deja dă 650 de ani, Valahiya șî Olteniya fiind foste provincii BULGĂREȘTI, desprinse dîn Țaratul Bulgar de kumanii invadatori la 1100, strămoșii de cu 200 de ani mai devreme ai familiei aristokratice KUMANE Bazarranban ce a ajuns să stăpînească apoi Valahiya și a dat dinastia tuciuriye ce a stat pă tronul voievodatului nevolnik până la Mikhail Petrașkul ! ...catolici erau doar în prima capitală, Câmpulung - înființat, botezat și construit de ardelenii veniți cu Negru-vodă la 1290, vorbitori a trei limbi _maghiară, germană, română_ și care scriau în latinește, oraș al cărui sigiliu a fost turnat în Ardeal după modelul săsesc, cu inscripție în limba latină - și au mai existat temporar, succesiv, cartiere catolice în Kurtea-dă-Argeși șî în Tîrgoviște, pe măsură ce s-a mutat kopitala lor, ale căror urme au dăinuit până recent, când BORîciunea pravoslavnikă parșivă asimilizdă a decis că e cazul să termine cu astfel de "spurcăciuni" papistașe pă pământurili "ei"... Aviz - păntru viitor - amatorilor catolici dîn familia hohănțolărnă devenită "dă Rrromînika"... Frontiera între Valahiya șî Olteniya erea pă Olt, Olteniya a făckut-parte dîn Banatul de Severin UNGURESC timp de 300 de ani, până la 1524 când Cetatea UNGUREASCĂ a Severinului a căzut sub loviturile turcilor MUSULMANI ajutați dă tătarii musulmani șî dă valahii FĂRĂ RELIGIE, anti-europeni în toată istoria lor ! ...ARMELE folosite în perioada aceea - șî ulterior ! - dă valahi, IDENTICE CU ALE TĂTARILOR - scut mic rotund, săbii încovoiate de fabricație orientală, arcul de tip mongol - dau întreaga-măsură a istoriei anti-europene și anti-creștine a căcaților valahi care N-AU FOST NICIODATĂ CREȘTINI VERITABILI, ci doar și-au închipuit că ar fi "creștini" și au declamat minciuna asta ca să nu se remarce că erau "decît" TRĂDĂTORII CAUZEI CREȘTINE ! ...ca să nu se fackă de râs în Europa, lângă Ungaria CREȘTINĂ, luptătoare principală timp de sute de ani împotriva păgânilor - pretenii șî stăpînii valahilor.

  raspunde comentariului
  • Marcu Florin

   09 martie 2017 16:20

   E greu cu istoria pt.unii. Se stie f.bine, chiar izvoarele istorice o atesta, vorbesc despre disparitia neamului fino ugric al bulgarilor la 1018.In local lor au ramas bastinasii, geto daci, cei care sub Samuels au format taratul bulgar II.Despre Asanesti, se stie f clar , ca acestia avea origini certe Nord dunarene, de altfel, infringerea grecilor de catre fratii Asan fara sprijin romanesc nu era posibila.Toti conducatorii imperiului Romano bulgar au fost romani,din dinastia Asanestilor , ulterior corciti incepand cu 1280 impreuna cu resturile tatarilor metamorfozati in cumani.A cesti cumani au condus inclusiv Ungaria prin Regele Ladislau.Studiile genetice arata ca romanii , ungurii , bulgarii si sarbii de azi, au aceleasi gena cu dacii de acum 3000 de ani.Asa ca trageti singura concluzia despre cine se trage din cine

   raspunde comentariului
 • https://www.youtube.com/watch?v=SSgSphLGrqg

  05 martie 2017 23:40

  ...o dedicatie din Periceii lui Cioloș pentru lDIOTUL PARȘIV MITIC DIN REDACȚIE care s-a străduit să facă să dispară comentariile. Cine te ține pă tine la ziar, bă, Iepră ?

  raspunde comentariului
 • qwe

  05 martie 2017 19:18

  Basarab a fost cuman, punct. Articolul e scris de cei care acum vpr să-și facă istorie cu SE CREDE,SE SPUNE ȘI SE PUTEA și nu trebuie acordată multă atenție că e paralelă cu realitatea istorică.

  raspunde comentariului
 • node

  04 martie 2017 19:33
 • https://i1.wp.com/archaeologyinbulgaria.com/wp-content/uploads/2016/06/campaigns-of-tsar-ivan-asen-ii-second-bulgarian-empire-640x880.png?resize=640%2C880

  04 martie 2017 16:26

  Mențiune necesară - populația Valahiyei și Olteniyei n-a fost niciodată-în-istorie catolică, la acel moment dunărenii oacheși erea sub obroku' pravoslavnik deja dă 650 de ani, Valahiya șî Olteniya fiind foste provincii BULGĂREȘTI, desprinse din Țaratul Bulgar de kumanii invadatori la 1100, strămoșii de cu 200 de ani mai devreme ai familiei aristokratice KUMANE Bazarranban ce a ajuns să stăpînească apoi Valahiya și a dat dinastia tuciuriye ce a stat pă tronul voievodatului nevolnik până la Mikhail Petrașkul ! ...catolici erau doar în prima capitală, Câmpulung - înființat, botezat și construit de ardelenii veniți cu Negru-vodă, vorbitori a trei limbi _maghiară, germană, română_ și care scriau în latinește, oraș al cărui sigiliu a fost turnat în Ardeal după modelul săsesc, cu inscripție în limba latină - și au mai existat temporar, succesiv, cartiere catolice în Kurtea-dă-Argeși șî în Tîrgoviște, pe măsură ce s-a mutat kopitala lor, ale căror urme au dăinuit până recent, când BORîciunea pravoslavnikă parșivă asimilizdă a decis că e cazul să termine cu astfel de "spurcăciuni" papistașe pă pământurili "ei"... Aviz - păntru viitor - amatorilor catolici dîn familia hohănțolărnă devenită "dă Rrromînika"... Frontiera între Valahiya șî Olteniya erea pă Olt, Olteniya a făckut-parte dîn Banatul de Severin UNGURESC timp de 300 de ani, până la 1524 când Cetatea UNGUREASCĂ a Severinului a căzut sub loviturile turcilor MUSULMANI ajutați dă tătarii musulmani șî dă valahii FĂRĂ RELIGIE, anti-europeni în toată istoria lor ! ...ARMELE folosite în perioada aceea - șî ulterior ! - dă valahi, IDENTICE CU ALE TĂTARILOR - scut mic rotund, săbii încovoiate de fabricație orientală, arcul de tip mongol - dau întreaga-măsură a istoriei anti-europene și anti-creștine a căcaților valahi care N-AU FOST NICIODATĂ CREȘTINI VERITABILI, ci doar și-au închipuit că ar fi "creștini" și au declamat minciuna asta ca să nu se remarce că erau "decît" TRĂDĂTORII CAUZEI CREȘTINE ! ...ca să nu se fackă de râs în Europa, lângă Ungaria CREȘTINĂ, luptătoare principală timp de sute de ani împotriva păgânilor - pretenii șî stăpînii valahilor.

  raspunde comentariului
  • Leon

   05 martie 2017 10:27

   Articol impanat cu minciuni, in stilul antinational al ocultei originare din stepele asiatice care ne face pe noi...cumani?!Ce kknari sunteti

   raspunde comentariului
  • Dinu

   05 martie 2017 9:23

   Ai tras ceva pe nas?

   raspunde comentariului
  • Mandpv

   04 martie 2017 17:24

   Ba linge *** unguresc, tu chiar lucrezi in redactia cacatului asta de ziar, Romania libera? Futu -te -n bot de jeg unguresc si pe toti muistii de la fituica asta antiromaneasca!

   raspunde comentariului

Ultima ora

anunturi mica publicitate

Urmareste-ne pe Facebook

Aboneaza-te la newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai importante titluri pe e-mail.

Copyright © 2014. Toate drepturile rezervate RomaniaLibera.ro

Dezvoltat de Bluebay Design